Blir ett fylke – går for et lykkelig ekteskap

Høyre i Hedmark og Oppland har lenge kjempet for nedleggelse av fylkeskommunen, og sammenslåing av våre to fylker. Nå ser det ut til å bli virkelig. Vi vil bygge en sterk region, som favner og tar vare på hele distriktet vårt

Både Kari-Anne Jønnes og Rune Øygarden understreker at de mener det er all grunn til å forvente et lykkelig ekteskap mellom de to fylkene.
— Vi er så like, og vi har så mye sammen allerede, sier Rune.
Begge to er opptatt av mulighetene som ligger i sammenslåingen, og er krystallklare på at i denne saken er det langt flere fordeler enn ulemper.
Høyre i begge fylker har ikke lagt skjul på sitt ønske om å legge ned fylkeskommunen, som de mener er et pengesluk, i tillegg til å være fjernt fra og for folk flest.
— Dette frigir midler, som vi kan disponere på bedre måter for framtida, påpeker de to.
De ser for seg bredere og større samarbeid på mange arenaer, arbeidsliv og næringsliv, forskning og utvikling, transport, kultur og turisme. Mulighetene finnes der, det er bare om og gjort å se nye veier.

— Dette gjør oss til en større og bedre aktør, en sterkere del av helheten, sier Jønnes, og får følge av kloke ord fra Rune Øygarden: » Hvis vi sitt i samma båt, har vi en tendens til å ro samma vegen».

& &
&