Bredbånd til hele Innlandet

Når staten nå bidrar med 75 millioner til bredbåndsutbygging forventer Høyre i Innlandet at det settes større fart og at fylkeskommunen leder an i arbeidet for å planlegge og sikre lokal deltakelse.

De siste ukene har vi fått en ny påminnelse om hvor viktig bredbånd er både for innbyggere og næringslivet. Bredbånd er like viktig som vann og strøm, og områder som ikke har bredbånd eller hvor utbygging ikke er planlagt risikerer fraflytting og nedleggelser.
I løpet av de siste årene har bredbåndsdekningen i Innlandet økt betraktelig. Nå har 72% tilgang til høyhastighets bredbånd, men for Høyre er dette ikke godt nok. Høyre vil ha større utbyggingstakt, til hele fylket er utbygd. Målet er 100% dekning. De områdene som ikke bygges ut med fiber må sikres løsninger som radiolink og mobilnett.
Innlandet har fått over 75 millioner kroner av en total statlig bevilling på 400 millioner kroner til bredbåndsutbygging for områder som ikke er kommersielt lønnsomme.
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland har nå sendt brev til fylkeskommunene med oppfordring om å delta i et felles løft for å finansiere bredbåndsutbygging i distriktene.
For å gjennomføre et bredbåndsløft for Innlandet trengs det både dugnad og spleiselag. Når staten nå bidrar med 75 millioner, er det viktig at også kommunene og fylkeskommunen stiller opp med sin del. I tillegg må det lokalt og regionalt planlegges nye prosjekter. Lokal kunnskap og planlegging er sammen med medfinansieringen helt avgjørende for å sikre raskere utbygging.
For å øke utbyggingstakten mener Innlandet Høyre at fylkeskommunen må ta et ekstra ansvar og hjelpe de kommunene som trenger bistand for at vi skal få frem flere utbyggingsprosjekter. Det er også satt av penger til dette fra statens side.
I tillegg mener Høyre at også staten må bidra til å gjøre planleggingen og anbudene mest mulig effektive. Vi ønsker at tidsfristene ved utlysing av anbud må kuttes og at NKOM må åpne for at utbyggingsområder som er tildelt støtte kan utvides uten krav om nye søknader.
Det er fortsatt kapasitet til større utbygging både hos bredbåndsaktørene og hos entreprenørene i Innlandet. Da har det offentlige et ansvar for å tråkke til litt ekstra. I tillegg vil bredbåndsutbygging føre til arbeid og aktivitet i krevende tider.
Med større bidrag fra fylket og kommunene sikrer vi at folk i Innlandet får bedre digital infrastruktur. Det statlige tilskuddet i 2020 er rekordstort og med lokale bidrag kan vi sammen få til et historisk bredbåndsløft til innbyggere og bedrifter i Innlandet.
I lang tid har det vært bred enighet i fylkestinget om å prioritere bredbåndsutbygging. Det er også enighet om at utbygging må inkludere private aktører og egeninnsats. Innlandet har mange gode eksempler på at dugnad er mulig og gir resultater gjennom utbygging. Nå har vi også mulighet til en tverrpolitisk dugnad for å sikre fylket bedre bredbåndsdekning.
Innlandet Høyres fylkestingsgruppe