Bredbåndutbygging stopper ikke opp på grunn av regjeringen!

Før påske bevilget regjeringen 150 millioner kroner ekstra til bredbåndutbygging som koronatiltak. Fra før lå det 256 mill. kroner på nasjonalbudsjettet. Innlandet fylke fikk en rekordstor andel med hele 75 millioner kroner. Til tross for dette kritiserer fylkestingsrepresentant Olav Røssum (Sp) regjeringen for mangelfulle bevilgninger til bredbåndutbygging.

Innlandet Høyre har i flere møter spurt om årsaken til at man ikke klarer å få fortgang i bredbåndutbyggingen – bevilgede midler i 2018 og 2019 er fortsatt ikke brukt opp – og ikke ser det ut for at man er i nærheten av å få brukt opp fylkesbudsjetterte midler i 2020. Vi har ikke hørt noe engasjement fra andre partier når vi har spurt. Senterpartiet er svært opptatt av å få mer penger fra Staten, men virker mindre opptatt av å sikre at pengene faktisk blir brukt til mer og bedre bredbånd.
I Høyre er vi enige med Røssum i at Staten skal ha ansvar for å bygge ut bredband i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt. Og Staten tar et stort ansvar og stiller med 75% finansiering. mens det er stilt krav om 25% medfinansiering fra fylket som helhet – altså totalt fra fylkeskommune og kommune.
De statlige bevilgninger til bredbånd er nesten doblet de siste fire årene i forhold til rødgrønn regjerings siste fire år. I perioden 2009-2013 bevilget rødgrønn regjering 540 millioner kroner mens man i perioden 2016-2020 har bevilget godt over en milliard kroner. Innlandet har i perioden 2009-13 mottatt 53 millioner og i perioden 2016-20 hele 186 millioner kroner fra Staten til bredbåndutbygging. Vi synes det vitner om en seriøs satsing og ansvarstaking fra regjeringen!
I Granavolden-erklæringen sier regjeringen at den vil «legge til rette for økt bredbåndsutbygging, blant annet gjennom å videreføre statlige bidrag til bredbåndsbygging i distriktene». Dette til tross for at samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) helt tilbake i 2007, på skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) svarte: «Vi har kommet meget langt på vei til å nå målet om bredbånd til alle slik vi har forpliktet oss til i Soria Moria-erklæringen. Vi har framskrivninger og andre indikasjoner på at hele 99% av husstandene vil ha et tilbud om fast eller trådløst bredbånd per 31. desember 2007». Som kjent regjerte Senterpartiet sammen med Arbeiderpartiet hele 6 år etter dette utsagnet!
Høyre vil sikre at det offentlige bidrar slik at det blir bygget ut bredbånd også i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt. Samtidig er vi opptatt av at kommuner og fylkeskommunen må legge godt til rette slik at arbeid med planlegging og utbygging faktisk gjøres.
Senterpartiet burde dele Høyres bekymring over at Innlandet fylkeskommune bruker lenger tid på saksbehandling enn f.eks. Viken fylke der flere prosjekter ligger klar. Nå ligger Innlandet nærmere to år på etterskudd til tross for at bredbåndutbygging er ett av de viktigste infrastrukturtiltak både i nærings- og beredskapsøyemed. Når Stortinget kan hive seg rundt og iverksette raske bevilgninger, så burde fylkeskommuner og kommuner raskt kunne gjennomføre flere utbyggingsprosjekter. I dagens prekære situasjon er Høyre opptatt av å omsette tildelte statlige midler slik at vi får satt i gang et svært viktig arbeid som kan sikre lokale arbeidsplasser og gi en større del av fylket tilgang til nett.
Kommersielle bredbåndsaktører, anleggsentreprenører – og ikke minst innbyggere og bedrifter som tørster etter bredbåndsdekning – er klare!
Høyres representanter i Innlandet fylkeskommunes komité for næring, Hanne Alstrup Velure og Svein Håvar Korshavn