Budsjett for framtidstro og konkurransekraft

Regjeringens forslag til statsbudsjett er lagt fram. Innlandet har all grunn til å være fornøyde. Budsjettet bærer preg av framtidstro og legger vekt på konkurransekraft.

Det er massiv satsing på samferdsel i vårt fylke, noe som kanskje er det aller viktigste for å bidra til konkurransekraft og utviklingsmuligheter for næringslivet i Innlandet. Når vi får store utbedringer på E16, E6, Rv 3 og videreføring av utbygginga på Rv 4, ja så har hele fylket grunn til å feire. Likeledes når dobbeltsporet jernbane nå kommer til Hamar og utbedringer på Gjøvikbanen videreføres og bidrar til flere avganger så er det en gledens dag, for klima og miljø men også for alle reisende. Summen av samferdselstiltakene bidrar til å gjøre oss mer attraktive både for nyetableringer i næringslivet, som bo- og oppvekstregion og som reisemål for turister.

Satsing på forskning og utdanning er viktig. Vi har et fantastisk utgangspunkt, med næringsliv i verdensklasse på begge sider av Mjøsa. I tillegg har vi internasjonalt anerkjente kompetansemiljøer i universitets- og høyskolesektoren. I årene som kommer må vi legge det opp til systematisk samarbeid mellom grunnskole, videregående skole, Fagskolen, NTNU, HINN, industrien og offentlig sektor. Det er sånn vi må jobbe med kompetanseutvikling og statsbudsjettet satser tungt på utdanning, gjennomføring av videregående skole og forskning. Vi skal heller ikke glemme at vi i Innlandet har forsvarsmiljøer det satses tungt på og som er en viktig del av kompetansemiljøet i Innlandet.

Noe av det aller viktigste for industrien er EØS-avtalen og vårt internasjonale samarbeid. Det er derfor veldig bra for oss at regjeringen ønsker å være en del av EUs forskning- og innovasjonsprogram Horisont Europa. Det betyr at norske forskningsmiljøer, næringsliv, helseforetak og offentlig sektor får tilgang til milliarder av forskningspenger, kloke hoder og viktig infrastruktur. Det er svært viktig for oss i Innlandet, særlig for kompetansemiljøene våre og for vår attraktivitet.

I Høyre vet vi at verdier må skapes før de kan fordeles. Vi vet også at de som skaper verdiene, nemlig næringslivet, i skarp internasjonal konkurranse, nå er inne i en særdeles vanskelig periode. Det er ikke uventet at sosialistisk side hyler om skattelette til de rike, og det bør heller ikke komme som en overraskelse at Høyre fortsatt er det partiet næringslivet kan stole på. Vi vil fortsatt redusere skatten på arbeidende kapital. Vi vet nemlig at vi er helt avhengig av mange tusen nye arbeidsplasser i privat sektor de kommende årene, og da må vi sørge for gode vilkår for de som skal skape de arbeidsplassene som er grunnlaget for vår felles velferd.

Summen av gode samferdselsløsninger, gode muligheter for utdanning fra grunnskole til universitet og høyskole samt muligheter for jobb og gründerskap er viktig for at vi skal være et attraktivt område å bo i. Det er en dimensjon til som er viktig, det er kultur og muligheter for en aktiv fritid. Statsbudsjettet bidrar til å styrke både kultur og idrettsinstitusjoner i vår del av landet, alt fra de etablerte institusjonene med lange tradisjoner til nyskapende og spennende tilskudd innen moderne dans. Regjeringen legger godt til rette, de spiller oss gode. Nå er det opp til kommuner og fylkeskommune å ta samfunnsutviklingen innover seg og gjøre de endringer som må til for at vi skal utvikle oss positivt i årene som kommer.

Kari-Anne Jønnes, Gruppeleder Innlandet Høyres Fylkestingsgruppe