Det har noe å si hvordan domstolene organiseres

Vår tredje statsmakt er en viktig institusjon som skal være tilgjengelig for folk i hele landet. Regjeringen har nylig sendt et forslag på høring som skal styrke domstolene.

Nordmenn er i retten gjennomsnittlig hvert 60. år. Det er ikke så ofte – men når man enten er tiltalt, fornærmet eller forbannet på naboens ulovlige gjerdebygging så betyr det mye for den enkelte at saken går raskt. Ingen liker å stå i kø. Heller ikke brukerne av landets domstoler.
Nå har Riksrevisjonen og regjeringens oppnevnte Domstolkommisjon pekt på noen alvorlige svakheter ved dagens organisering av domstolene: der noen tingretter har lang saksbehandlingstid, har andre tingretter mye ledig kapasitet. Dagens organisering tillater ikke at domstolene i Innlandet, og landet for øvrig, kan fordele sakene likt mellom seg. Er det kø på Hamar, må man stå i kø. Man kan ikke dra til Elverum eller Kongsvinger og få saken behandlet raskere.
Norge er inndelt i 60 rettskretser med til sammen 69 rettssteder. Rettskretsen er domstolens geografiske område, mens rettsstedet er der domstolen ligger og der rettsaken gjennomføres. Nå foreslår regjeringen å redusere antall rettskretser, men alle tinghusene skal bestå. Det skal fortsatt være tinghus både på Kongsvinger, Elverum, Tynset og Hamar.

Rettskretsene legger store bånd på hvordan vi organiserer domstolene. Ved å løsne opp den geografiske tvangstrøyen, får vi en bedre fordeling av sakene og raskere behandling. Et annet problem er at fagmiljøene ofte er små og sårbare. 15 domstoler i dag har bare èn embedsdommer. Gjøvik tingrett hadde nylig en større sak der en av de fire dommerne måtte jobbe med en enkelt sak i to år. En annen tingrett opplevde at dommeren ikke kunne jobbe på grunn av beinbrudd, og flere saker måtte utsettes. Dette løser vi nå med større rettskretser med ett hovedsete i hver krets som skal tiltrekke seg flere dommere og bygge et fagmiljø som skal bistå alle tinghusene i hele fylket. Senterpartiet velger å tolke forslaget i verste mening og tar nå til ordet for å utsette høringen og behandlingen av forslaget. Selv om koronakrisen dessverre hemmer oss på mange måter, så er det viktig at regjering og Storting fortsetter å behandle viktige forslag i den grad det er mulig.

Vi har tro på at større rettskretser vil løse mange av problemene i domstolen. Det blir enklere å flytte saker fra tinghus med kø, til ledige rettsaler. Vi får større fagmiljøer som skal tjene hvert enkelt tinghus, og domstolene er bedre forberedt i møte med syke dommere, store saker og inhabilitet. Og det viktigste av alt: alle tinghus skal fortsette å ligge der de er i dag, men nå skal brukerne få sakene behandlet raskere.

Anna Molberg og Knut Fangberget