Fleksible utdanningsløp til HINN

Høgskolen i Innlandet (HINN) får nå en betydelig sum til å opprette fleksible utdanningstilbud innen flere spennende tilbud. Blant annet helsefag, grønn velferdsteknologi og ledelse. Totalt er det 15 universiteter og høyskoler som nå får tildelt midler til å opprette fleksible utdanningstilbud.

Disse midlene skal gå til utdanningstilbud som er deltidsbasert, samlingsbasert og nettbasert. Poenget er å gjøre det enklere for flere å få kompetansepåfyll uavhengig av arbeidssituasjon og bosted. Det betyr at flere kan ta utdanning der de allerede bor uten å flytte på seg, og ta med seg kunnskapen tilbake til sitt lokalsamfunn.
Vi er opptatt av at det må bli enklere for folk flest å ta utdanning og fylle på med kompetanse. For at flere skal få muligheten til å lære hele livet, trenger vi flere slike fleksible og desentraliserte utdanningstilbud som er tilpasset mange voksnes livssituasjon og hva den innebærer, som familie, jobb og boliglån. Med fleksible utdanningstilbud trenger du ikke å studere fulltid eller være på campus for å få tilgang til utdanningen. Derfor er vi glade for at regjeringen nå vil gi penger til å opprette flere fleksible utdanningstilbud i Innlandet.
Kari-Anne Jønnes, Høyre
Stig Vaagan, Venstre
Charlotte Veland Hoven, KrF