Fremtidens videregående skole

Den politiske prosessen for å forme fremtidens videregående skole i Innlandet er i gang.

Innlandet Høyres fylkestingsgruppe.
Innlandet Høyres fylkestingsgruppe

Ingen vet helt hva framtiden vil bringe, men vi vet at vi skal leve av kunnskap. Derfor må vi ha en skole i verdensklasse. Vi vet vi kommer til å trenge dyktige fagfolk i alle bransjer. Vi trenger fagarbeidere, innovatører, ledere og eksperter av alle slag. Skolens store samfunnsoppdrag er å gjøre dette mulig.

Mye er bra i dagens skole, men framtiden gir oss nye utfordringer og stiller nye krav til oss. Tidligere spesialisering og profesjonalisering i kombinasjon med stadig færre elever, er en kabal som ikke går opp. Vi må tørre å gjøre de endringene som er nødvendig for å ta vare på det som er viktig.

Våre skoler skal utdanne både for bedrifter som er i skarp global konkurranse, og vi skal dekke det lokale arbeidskraftsbehovet i hele Innlandet. Vi er nødt til å tilpasse oss for å kunne tilby den beste utdanningen og en stor nok bredde i tilbudet. Skal vi lykkes med både å oppfylle ungdommens drømmer og bedriftenes behov, krever det at vi bygger større kompetansemiljøer på færre steder.

For snart to år siden bestilte fylkestinget en sak for fremtidig utdanningstilbud i Innlandet. Høyre leder arbeidet med skolestruktursaken og arbeider godt sammen med Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Pensjonistpartiet. Den 20. februar fastsatte vi kriteriene som skal lede til flere konkrete alternativer.

Hverken kriteriene eller alternativene er en fasit med to streker under. I mai starter høringen om hvilke tilbud vi skal ha, og hvor de skal være. Det er mange hensyn som skal tas. Til slutt blir det en helhetsvurdering. Vi skal fortsatt ha et utdanningstilbud av høy kvalitet, men det må bli mer forutsigbart og skape større valgmuligheter for den enkelte elev.

Tilpasset undervisning gjennom hele skoleløpet, profesjonell skoleledelse og kvalifiserte lærere i gode fagfellesskap er forutsetninger for økt læringsutbytte og bedre resultater.

Høyres mål er at flest mulig skal fullføre videregående skole, og at elevene skal ha best mulig forutsetninger for å få gode resultater. Dette er det viktigste for Høyre.

Høyre er opptatt av å sikre elevene i videregående opplæring et trygt og inkluderende læringsmiljø. Det gir ikke bare sikkerhet for bedre læringsresultater, men er også viktig for å forebygge ensomhet og psykisk uhelse.

Vi må finne gode svar på hvordan vi skal møte arbeidslivets behov i hele fylket på best mulig måte. Til den jobben trenger vi hjelp. I perioden fra mai til september er det vår jobb som politikere å lytte til alle som har meninger om hvordan vi skal skape et utdanningstilbud som dekker Innlandets behov med forutsigbarhet, valgfrihet og kvalitet.

Vi vil deretter fatte en endelig beslutning i Fylkestinget i oktober i år.

Innlandet Høyres fylkestingsgruppe