Fylkesårsmøte i Innlandet Høyre 5. februar 2022

Pandemien gjør at det også i år blir avholdt digitalt fylkesårsmøte i Innlandet Høyre. Møtet avholdes i løpet av én dag, lørdag 5. februar kl. 9 – 16.

Møtet vil bli sendt direkte via Innlandet Høyres YouTube-kanal.

Årsmøte Innlandet Høyre

Lørdag 5. februar
Kl. 08.00 Innlogging
Kl. 09.00 Innlandet Høyres årsmøte åpnes v/ fylkesleder
Kl. 09.10 Konstituering (sak 1)
Kl. 09.20 Tom Erlend Skaug, Høyres generalsekretær hilser årsmøtet
Kl. 09.45 Årsberetning (sak 2)
Kl. 10.30 Valg (sak 3)
Kl. 11.30 Lunsjpause
Kl. 12.00 Erna Solberg, Høyres partileder hilser årsmøtet
Kl. 12.50 Vedtekter (sak 4)
Kl. 13.15 Resolusjoner/uttalelser (sak 5)
Kl. 15.45 Avslutning

Årsmøtepapirer
Resolusjonshefte

Protokoll fra fylkesårsmøtet 5. februar 2022