Fylkesårsmøtet deles opp!

På grunn av smittesituasjonen er fylkesårsmøtet i Innlandet Høyre blitt utsatt to ganger i håp om å kunne gjennomføre et fysisk møte. Nå deler vi opp årsmøtet og utsetter den fysiske delen til april.

Årsmøte Innlandet Høyre
Kart Innlandet Høyre

Del 1 av årsmøtet avholdes digitalt 19. mars.
Del 2 av årsmøtet avholdes fysisk 17. april.

Mer informasjon kommer snart.