Fylkestinget er konstituert

I fylkestinget 24. oktober ble Hanne Alstrup Velure valgt som fylkesvaraordfører. Joakim Ekseth ble hovedutvalgsleder for utdanning. Sammen skal de representere Høyre i fylkesutvalget.

Hanne Alstrup Velure og Joakim Ekseth
Hanne Alstrup Velure og Joakim Ekseth

Hanne Alstrup Velure blir Høyres første fylkesvaraordfører i Innlandet fylkeskommune. Thomas Breen fra Arbeiderpartiet blir fylkesordfører.

Hanne er en av Innlandets mest erfarne politikere, og trenger knapt noen introduksjon. Hun har sittet i Høyres sentralstyre sammenhengende siden 2014, der hun har markert seg som en tydelig stemme for distrikts- og innlandsnorge. I 2015 tok hun initiativ til Høyres distriktsutvalg, og har vært medlem siden oppstarten. Hun har en periode bak seg i fylkestinget i Innlandet, og har vært både formannskapsmedlem og varaordfører i Lesja. De siste åtte årene har hun også vært leder i Utmarkskommunenes sammenslutning.

Joakim Ekseth har over 30 års erfaring fra ledende posisjoner i både offentlig og privat virksomhet. Joakim kommer fra stillingen som Head of Road Brokerage and Network Linehaul Management i db Schenker i Norge. Før dette han blant annet 17 år bak seg som offiser i hæren, og avsluttet som vernepliktig major. Han har også vært områdesjef i Heimevernet. Joakim har 12 år bak seg i politikken. I tillegg til å være fylkespolitiker, har han akkurat startet sin fjerde periode som kommunestyremedlem i Elverum.

Høyres representanter i fagutvalgene

Høyres gruppe består av ti representanter og tretten vararepresentanter. Representantene fordeles på de fire fagutvalgene slik:

Hovedutvalg for utdanning

Høyre får tre representanter i hovedutvalg for utdanning. I tillegg til leder Joakim Ekseth, skal Anne Bjertnæs og Vegard Riseng være medlemmer i utvalget. Anne er nyvalgt ordfører i Gjøvik, og har i tillegg til flere perioder i kommunestyret en periode bak seg som varaordfører. Vegard har to perioder bak seg i fylkestinget og halvannen periode i kommunestyre, formannskap og kontrollutvalg i Nord-Aurdal.

Hovedutvalg for samferdsel

I hovedutvalg for samferdsel er det Inger Lise Sveum-Aasbekken og Mats Ellingsen som utgjør Høyres gruppe. Inger Lise kommer fra Søndre Land og sitter i kommunestyret. Inger Lise har vært leder av Oppland Høyres kvinneforum, og er kjent fra mange forskjellige roller i Bonde- og småbrukarlaget. Mats er til daglig jurist, leder i Lillehammer Høyre, og har en periode bak seg som kommunestyrerepresentant i Lillehammer.

Hovedutvalg for næring

Gjertrud Nordal blir nestleder i hovedutvalg for Næring, og får følge av Åse Harjo Øvstegård. Gjertrud kommer fra Stange. Hun har nylig fullført en bachelor i medier og kommunikasjon, og har en periode bak seg i fylkestinget. Gjertrud var medlem i hovedutvalgene for kultur første halvdel av perioden og utdanning i andre halvdel. Åse har erfaring fra både reiseliv og industri, og er prosjektleder i Midt-Gudbrandsdal næringsforening. Åse har vært kommunestyremedlem i Øyer.

Hovedutvalg for kultur

I hovedutvalg for kultur stiller Tirill Langleite og Frederik Feiler. Tirill blir nestleder i utvalget. Tirill har lang fartstid i politikken, og har vært formannskaps- og kommunestyremedlem i Alvdal i flere perioder. Tross sin unge alder er heller ikke Frederik et ubeskrevet blad. Han har vært leder i ungdommens fylkesting i Oppland, leder i Innlandet Unge Høyre, medlem i Unge Høyres landsstyre, og har fullført en periode i kommunestyret på Gjøvik.

Kontrollutvalget

Maren Kværness Halberg blir Høyres representant i kontrollutvalget. Maren kommer fra Rendalen, der hun har vært kommunestyremedlem. Til daglig er hun konservator i musea i Nord-Østerdalen.