Fylkesveg 33 må prioriteres NÅ!

Høyres fylkesordførerkandidat Kari-Anne Jønnes utfordrer sittende fylkesordfører på veg.— Vil Ap være tydelige i sine prioriteringer og villige til å tenke nytt og helhetlig inn mot en rullering av Nasjonal Transportplan når det gjelder utbygging av fv 33? Nye Veier AS har med sine prosjekter spart staten for penger tilsvarende kostnaden på 100 km 4-felts motorvei. Høyre vil bygge mer fylkesvei fortere. Nå er det opp til AP å levere.

Kari-Anne Jønnes
Fv 33 må prioriteres nå!
Innlandet har 7000 km fylkesvei, det er klart det er vanskelig å prioritere. Vi i Høyre har i mange år økt bevilgningene til fylkesveier i våre alternative budsjetter og fv 33 har alltid stått øverst på lista over viktige veier. Hvorfor? Enkelt. Den er den desidert viktigste veien for å få varer ut og folk inn. Stykkevis over flere år har veien fått noe oppgradering der den strekker seg over 140 km i fylket, men fortsatt er mye ugjort.
Sør i fylket hvor bor det flest folk, er stor pendlervirksomhet og et vareproduserende næringsliv med industri og landbruk i spissen. Det beviser vegens viktighet som den korteste og mest effektive forbindelsen til E6, Gardermoen og Oslo. Likevel har vegen en standard som ikke er i nærheten av det som kan klasseres som forsvarlig og sikker kjørevei med de trafikktallene og den godstransporten det kan vises til. Selv for tålmodige og modige Totninger.
Alle partier er enige om at fv 33 er viktig, men det trengs vilje til å prioritere. Mandag denne uka var leder av Stortingets transportkomité Helge Orten på besøk og han kjørte hele fv 33 fra Gjøvik, over grensa til Akershus og «Smala» på folkemunne, derfra til Fagernes og tilbake til Gjøvik. Han hadde et tydelig budskap: Først må fylkeskommunen som veieier være tydelig i sin prioritering. Deretter kan de søke om medfinansiering fra staten. Han så med egne øyne hvor viktig veien er og hvilken betydelig gevinst den kan bidra til for næringsliv og videre utvikling av regionen. Det er behov for en ny og bedre løsning nå. Innlandet, Viken og Staten kan finne den løsningen sammen.
Så da er mitt spørsmål til fylkesordfører Even Aleksander Hagen: Vil Ap være tydelige i sine prioriteringer og villige til å tenke nytt og helhetlig inn mot en rullering av Nasjonal Transportplan når det gjelder utbygging av fv 33?
Nye Veier AS har med sine prosjekter spart staten for penger tilsvarende kostnaden på 100 km 4-felts motorvei. Høyre vil bygge mer fylkesvei fortere. Nå som fylkeskommunen overtar det hele og fulle ansvaret for fylkesveiene har vi en unik mulighet til å tenke nytt. Høyre vil gjerne se på muligheten for å bygge fylkesveier etter modell fra Nye Veier AS. Er dette noe Arbeiderpartiet vil bli med på å vurdere?