Gratulerer til Fagskolen med 139 nye studieplasser!

Gjennom enigheten om revidert nasjonalbudsjett har Høyre, FrP, Venstre og KrF blitt enige om ytterligere 500 fagskoleplasser. Det betyr et historisk løft på hele 1500 flere fagskoleplasser kommende høst. De ikke-sosialistiske partiene har vært opptatt av å løfte yrkesfaglig høyere utdanning og har tidligere levert en rekke grep for bedre finansiering, kvalitetsutvikling og muligheter for fagskolesektoren.

Nå kommer det 139 nye studieplasser til fagskolen i Innlandet fordelt på fagområdene data/IT, helse/oppvekst/sosial, teknisk og økonomi/administrasjon. Vi liker å si at vi har Norges beste fagskole, og nå blir den styrket ytterligere. Det er bra for skolen, for studentene og ikke minst for Innlandssamfunnet.
Vi vet at arbeidslivet har et stort behov for flere fagutdannede. Fagskoleutdanningene er ofte korte og fleksible som gjør dem tilgjengelige for flere. Kombinert med at utdanningene kan skreddersys etter arbeidslivets behov, er en fantastisk mulighet for å få relevant og raskt påfyll av kompetanse for å stå bedre rustet i arbeidslivet senere.
Gjøvikregionen, med NTNU, Fagskolen Innlandet, Katapulten på Raufoss, videregående skoler og den internasjonale skolen utvikler seg stadig og kan nå markedsføre seg som en unik region for varierte og attraktive utdanningstilbud som gir attraktive utdanninger som er etterspurt blant arbeidsgivere. Det at regionen har et sterkt internasjonalt kompetansemiljø i tillegg til lang erfaring innen internasjonalt konkurranseutsatt privat næringsliv gjør at regionen og dermed Innlandssamfunnet har store, positive utviklingsmuligheter i åra som kommer.
Det er viktig å løfte yrkesfagene og spesielt høyere yrkesfaglig utdanning. Det er sterk etterspørsel etter yrkesfaglig utdanning i næringslivet, og arbeidsgivere etterlyser flere fagarbeidere. Dette løftet som nå gjøres er derfor veldig gledelig.
Vi er veldig fornøyd med satsingen som det nå er enighet om og trekker frem at et løft for fagskolene er særlig viktig for å sikre variert kompetanse på høyere nivå i utdanningsløpet.
NHO har gjennom en kartlegging lagt frem oppdaterte anslag årlig for denne typen utdanning og man ser at behovet er økende. Barometeret viser at Norge vil trenge flere tusen ekstra fagarbeidere på høyere nivå i årene som kommer. En satsing på fagskolene står derfor sentralt for å levere riktig kompetanse til et næringsliv i vekst.
Det kommer en tid etter korona. Nå står vi i en veldig spesiell tid og med høy arbeidsledighet, men desto viktigere er det at vi bruker denne tiden til å sikre kompetansepåfyll slik at vi står bedre rustet for videre vekst når vi er tilbake til normalen.
Kari-Anne Jønnes,
Gruppeleder Høyre Innlandet fylkesting