Høyre lanserer forslag til nytt partiprogram: – Vi skal vinne valget i 2021!

Nylig lanserte Høyres programkomitéleder Linda Hofstad Helleland førsteutkast til nytt partiprogram for Høyre.

– Å skape mer og inkludere flere blir det viktigste for
Norge de neste fire årene, sa hun under lanseringen.

– Utfordringene vi stod overfor før korona er ikke borte, de er forsterket. Vår viktigste oppgave er å sørge for at velferdssamfunnet består når oljeinntektene avtar og vi blir flere eldre. Da må det bli enklere å starte egne bedrifter og investere i arbeidsplasser. Å skape mer og inkludere flere blir vårt viktigste prosjekt de neste fire årene, sier leder av programkomiteen, Linda Hofstad Helleland. 

Førsteutkastet til partiprogrammet skal nå ut på høring i partiorganisasjonen. Frist for innspill er 20. november. Programkomiteens endelige forslag publiseres i januar 2021. Programmet debatterer og voteres over på partiets landsmøte i mars 2021.  

Innlandet Høyre har nedsatt sin egen programkomité for å jobbe frem de viktige sakene for Innlandet, og jobbe for gjennomslag for disse. Innlandet Høyre ønsker dine innspill! Send dine forslag og ideer til forbedringer til leder for komiteen i Innlandet; Anna Molberg på e-post: Anna.Molberg@stortinget.no innen mandag 2.november.

Les hele førsteutkastet til program