Høyre vil selge ett fylkeshus for å få penger til å pusse opp det andre

Kontorlokaler til den nye fylkeskommunen koster millioner:Høyre vil selge ett fylkeshus for å få penger til å pusse opp det andre. Nå inviterer partiet til et bredt forlik for å en felles løsning.

Fylkeskommunens økonomiske situasjon gjør at vi må holde igjen på utgiftene og samtidig finne penger til nødvendige investeringer. Høyre inviterer de andre partiene på fylkestinget til at vi i fellesskap kan finne en løsning på spørsmålet om fylkeshuset på Hamar og bruk av fylkeskommunenes lokaler innenfor akseptable rammer.
Fylkesrådmannen har utredet saken etter flere runder med politiske drøftinger. Fylkesrådmann Tron Bamrud foreslår for fylkestinget neste uke en ombygging og rehabilitering av fylkeshus 1 på Hamar til 350 millioner. Høyre mener at deler av dette må dekkes ved salg av nabobygget med tilhørende tomt
Sp og AP på hver sin side
Høyres fylkestingsgruppe peker på at det i denne saken er en spesiell politisk situasjon. Arbeiderpartiet og Senterpartiet samarbeider om styringen av fylkeskommunen, men står steilt på hver sin side i spørsmålet om oppussing av fylkeshuset på Hamar.
Høyre mener at en slik sak burde kunne løses med forhandlinger og at partiene kan komme frem til en felles løsning. Høyre håper politikerne finner sammen slik at de ansatte i fylkeskommunen ikke blir del av en partipolitisk krangel.
Bør få et forlik
Høyre mener det er mye som taler for et forlik på tvers av partiene. Fylkets økonomiske situasjon krever at vi setter på bremsene og sparer der vi kan.
Høyre mener imidlertid det er nødvendig å foreta en del utbedringer og ombygginger av fylkeshuset på Hamar. Fylkeshuset er rett og slett ute på dato, innredet med gammeldagse kontorer og med gammel kabling og teknisk infrastruktur som hindrer nødvendige nye digitale løsninger. I tillegg må lokalene for en så stor organisasjon legge til rette for langt større fleksibilitet, mulig for å organisere prosjektarbeid og ta høyde for endringer i organisasjonen de kommende årene.
Vil selge fylkeshus 2
Høyre mener at et salg av fylkeshus 2 må være en del av finansieringen for å kunne pusse opp. Fylkeshus 2 har 12 mål tomt og er et attraktivt bygg sentralt i Hamar. Høyre vil ikke vurdere salgsverdien for bygget, men vil be fylkesrådmannen innhente en takst. Høyre mener også at Hamar vil være bedre tjent med at fylkeshus 2 overdras til en ny eier, som vil kunne utvikle eiendommen og skape mer aktivitet både i byggeperioden og ved fremtidig bruk av eiendommen.
Ber om økt fleksibilitet og en mer effektiv organisasjon
Høyre ønsker at de ansatte både på Lillehammer og Hamar må ha større fleksibilitet og kunne bruke digitale verktøy og hjemmekontor som en del av sin arbeidshverdag i større grad enn tidligere. Også fylkeskommunen har vært gjennom et kræsjkurs i bruk av digitale løsninger, og erfaringene fra de siste månedene har vært gode.
I nye fylkeskommunen mener Høyre det viktigste må være hvordan jobben bli gjort, ikke hvor kontorplassen er. Fylkeskommunen skal gjennom en stor omstilling som berører mange hundre ansatte. Vi skal etablere en ny arbeidskultur og mange har fått nye oppgaver. I denne prosessen er det viktig at vi kan gi ansatte større fleksibilitet samtidig som vi som politikere har forventninger om effektivisering i en ny organisasjon.
Fleksibilitet gir mulighet for lokal tilstedeværelse
Høyre mener også det bør være mulig å kombinere økt fleksibilitet for de ansatte i sentraladministrasjonen med bedre dialog og deltakelse i arbeidet ute i regionene. Innlandet består av svært mange kommuner som deltar i ulike regionale samarbeid. Fylkeskommunen har en viktig rolle i mange av disse partnerskapene, og økt bruk av digitale løsninger og mulighet for å gjøre jobben fra andre steder vil være viktig for å sikre at fylkeskommunen regelmessig er ute i regionene for å møte de som er nærmest bedriftene og innbyggere.
For mer informasjon og kommentarer, kontakt Kari-Anne Jønnes, tlf. 90947339
Link til sak på fylkeskommunenes sider: