Innlandet trenger EØS!

Det siste næringslivet i Innlandet trenger, er politikere som vil sette EØS-avtalen i spill. Det farligste for bedriftene og arbeidsplassene våre er årevis med usikre rammevilkår. Derfor vil Høyre aldri gå med på å diskutere EØS-avtalen.

Europa
Europa

Kronikk av stortingskandidat for Høyre i Oppland valgkrets Kari-Anne Jønnes.

Kari-Anne Jønnes

Om man setter avtaler som sikrer internasjonal markedsadgang i spill, settes også distriktene i spill. EØS avtalen er viktigere for Innlandet enn for Oslo. Den sikrer bedriftene like vilkår og forutsigbarhet for omsetning av sine varer. I tillegg sikrer den tilgang til arbeidskraft til distriktene fra resten av Europa. Det er avgjørende viktig for bedrifter og næringsdrivende, og det har vært avgjørende for å holde folketallet i Innlandet oppe i mange år.

Hvordan hadde industriparken på Raufoss sett ut hvis det ikke hadde vært for EØS-avtalen? Hadde de andre industribedriftene i Innlandet skapt flere jobber, økt eksporttallene sine og satset friskt, flagget hjem produksjon og bygget nye store industribygg? Hvordan hadde landbruket klart seg uten arbeidskraft fra EØS-området? Uten arbeidsinnvandring hadde folketallet i Innlandet vært betydelig lavere enn det er, og gjennomsnittsalderen på befolkningen hadde vært høyere.

EØS-avtalen er den største og mest omfattende internasjonale avtale Norge har inngått. Medregnet olje og gass går omtrent 80 % av all norsk eksport til EØS-området. Det tilsvarer om lag 300 milliarder kroner i året. Aller størst er eksporten fra typiske distriktsfylker, og vi er definitivt blant dem.

EU og EØS-området er et marked med 500 millioner europeere. EØS-avtalen sikrer norske bedrifter adgang til dette markedet på like vilkår med europeiske land. Avtale sikrer norske bedrifter like konkurransevilkår som andre europeiske bedrifter og den sikrer en rekke rettigheter for norske forbrukere. Vi kan reise fritt i hele Schengen-området, vi har samme mobilpriser i Europa som her hjemme, studentene våre får unike studiemuligheter, blant annet gjennom Erasmus+, vi har europeisk helsetrygdkort sikrer som lik behandling ved sykdom som innbyggerne i det aktuelle EU-landet og vi kan bo og jobbe hvor som helst innenfor EØS-området.

Høyre i regjering har forsvart EØS-avtalen mot utallige angrep fra deler av venstresiden og fagbevegelsen. Gjennom EØS-midlene har vi bidratt til viktige prosjekter i Europa, for å fremme demokrati og rettsstat. Vi har opprettholdt Norges posisjon som en pålitelig samarbeidspartner med landene i vårt viktigste økonomiske, kulturelle og politiske nærområde.

Det har vi gjort fordi velferden vår avhenger av verdiskaping. For at bedriftene skal kunne skape, må de også ha et marked å selge varene sine til. Når 80 % av norsk eksport går til EØS-området, er det veldig lite klokt å trekke Norge ut av EØS-avtalen.

EØS-avtalen sikrer norsk velferd fordi avtalen sikrer bedriftene tollfri adgang til det europeiske markedet, som igjen sikrer arbeidsplasser i Norge. Arbeidsplasser skaper verdier og verdiene sikrer norsk velferd.