Innlandet Høyre vil ha flere forslag til Stortingslisten

Innlandet Høyre er i første fase av nominasjonen, og vi vil gjerne ha navneforslag fra medlemmer og lokalforeningene, Kvinneforum, Senior Høyre og Unge Høyre. Her er det bare å spille inn.

Nominasjonskomiteene i Innlandet Høyre har startet arbeidet med listene for Hedmark og Oppland valgkrets. I Hedmark har Kristian Tonning Riise takket nei til å stille på nytt i 2021. Vararepresentantene Eli Wathne fra Kongsvinger og Yngve Sætre fra Elverum ønsker å stille på nytt neste år, mens Jane Meyer og Terje Hylen har takket nei.
Leder i nominasjonskomiteen for Hedmark, Knut Fangberget, forteller at over sommeren vil vi komme nærmere i prosessen og til høsten vil lokalforeningene prioritere hvilke navn de vil ha på listen, og sende det inn til komiteen. Vi spør også alle Høyres medlemmer i en rådgivende uravstemning. Til slutt kommer det en innstilling fra oss i nominasjonskomiteen og de nye listene for 2021 blir valgt på nominasjonsmøtet i Brumunddal 21. november.
– Nominasjon til Stortinget er det viktigste arbeidet partiet gjør. Gode og dyktige representanter gir tillit hos velgerne, og det gir politisk innflytelse i viktige saker. De som blir nominert må være forberedt på hardt arbeid. Vi vil gjennomføre intervjuer av de fremste kandidatene for å være sikre på at vi finner de beste.
– Men nå ber vi medlemmene om hjelp til å finne god navn vi kan vurdere, sier Knut Fangberget. Kontaktinformasjon: Knut Fangberget, knut@vvn.no, 91561581
I Oppland har tidligere stortingspresident Olemic Thommessen fra Lillehammer takket nei til å stille på nytt i 2021. Vararepresentantene Kari Anne Gjønnes fra Gran og Hanne Alstrup Velure fra Lesja ønsker å stille på nytt neste år, mens Silje Johansen og Lasse Lehre ikke lenger bor i fylket og har takket nei.
Leder i nominasjonskomiteen for Oppland, Tove Beate Skjoldal Karlsen forteller at over sommeren vil vi komme nærmere i prosessen og til høsten vil lokalforeningene prioritere hvilke navn de vil ha på listen, og sende det inn til komiteen. Vi spør også alle Høyres medlemmer i en rådgivende uravstemning. Tilslutt kommer det en innstilling fra oss i nominasjonskomiteen og de nye listene for 2021 blir valgt på nominasjonsmøtet på Biri 21. november.
– Tilslutt vil jeg gjerne takke Olemic for hans solide innsats både for Norge, Oppland og Høyre i snart 19 år på Stortinget, sier leder Tove Beate Skjoldal Karlsen. Han har hatt stor betydning både som Stortingspresident, men ikke minst vil vi også takke og huske ham for sin solide innsats for kulturen og hele kulturpolitikken over så mange år. Vi er også glade for de som ønsker å stille opp på nytt, men vi trenger også flere navn, sier Tove Beate Skjoldal Karlsen.
Kontaktinformasjon: Tove Beate Skjoldal Karlsen, tlf 481 06 781 (tbskarlsen.otk@gmail.com)