Kommunereform – endringsvilje gir håp!

Vi har ikke tid til å vente på at hele Senterpartiet og Vedum skjønner alvoret. Derfor er det gledelig når Sp-ordfører i Lom og leder av regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen er tydelig: Det trengs endring!

Vi har ikke hatt en eneste kommunesammenslåing i Innlandet. Det er synd. Med 46 kommuner og drøyt 370 000 innbyggere, sier det seg selv at det trengs endring.
SSB har lagt frem nye framskrivinger for folketallsutviklingen fram mot 2050. Det er ikke lystig lesning, slett ikke for Innlandet. Og det finnes andre forskere som mener SSB sine tall er altfor positive. Man behøver ikke være forsker heller for å stusse på om de framskrevne fødselstallene for de minst sentrale kommunene stemmer når man kjenner utviklingen de siste åra.
Men – det er håp! Vi vet at ungdom søker seg til byer. De vil ha større miljøer og urbane kvaliteter. Da nytter det ikke at 46 kommuner vil utvikle hvert sitt sentrum – det er av åpenbare grunner en ren umulighet fordi det ikke er folk nok!
Vi har ikke tid til å vente på at Vedum og sentrale Senterpartiet skjønner alvoret. Vedum bør lytte til sine fremoverlente ordførere som viser endringsvilje. Vi må i felleskap komme fram til gode løsninger for hvordan vi kan utvikle regionsentre med urbane kvaliteter selv om det er langt til nærmeste storby.
Kommunesammenslåing er en del av løsningen. Ikke flere interkommunale samarbeid som fjerner makta fra folkevalgte organer. Ingen flere regionale møter med mye prat og lite handling. Endring i grenser – fysiske og mentale – må til for å møte framtidas krav og for å få gjort den jobben som gjør distriktene attraktive for ungdommen.
Kari-Anne Jønnes, gruppeleder Innlandet fylkesting
Hanne Alstrup Velure, fylkes- og lokalpolitiker og sentralstyremedlem