Kommunereformen må fortsette!

Innlandet er det eneste fylket i Norge som ikke har slått sammen noen kommuner. Det er det ingen grunn til – tvert i mot. Vi har mange kommuner i Innlandet som er for små til å yte helt nødvendige tjenester til innbyggerne sine, og derfor må ty til mengder av interkommunale tjenester. Det er udemokratisk, og forsåvidt unødvendig.

Jeg har engasjert meg i debatten om kommunereform i ganske mange år. Jeg har stor tro på at vi står sterkere sammen, men har blitt vant til at når jeg sier at jeg synes Hamar og Stange fint kan være samme kommune, så er beskjeden i diverse kommentarfelt at da kan jeg jo bare flytte til Hamar. Poenget er jo ikke hvilken flekk man bor på, for jeg tror at når alt kommer til alt så har alle som bor på Hedmarken ganske mye til felles.
De fleste av oss anser Hamar som vår by. Gågata, Koigen og det nye kulturhuset er bare eksempler på hva Hamar har fått til de siste årene, og for å få til den utviklingen er man avhengig av gjester, også fra kommunene rundt.
For det er ingen av byene rundt som kan matche den utviklingen. Det bør heller ikke være et mål at man skal lage et stort sentrum i hver kommune, da all utvikling tilsier at det ikke vil være et vellykket prosjekt. Vi må drive politikk ut ifra hvordan samfunnet er i dag, og ikke hvordan vi skulle ønske det var. Vi har store avstander og litt for lite folk, så debatter om nye kulturhus under en mil unna de forrige er helt unødvendige.
Det er ikke sikkert at alt blir bedre med større kommuner. Tvert i mot tror jeg de færreste av oss egentlig vil merke særlig stor forskjell, og der ligger jo litt av poenget. Samfunnet har endret seg og det er heller sjeldnere vi har behov for å møte opp fysisk på et rådhus. Dagens kommunestruktur gjenspeiler ikke dagens samfunn. Vi bor i en kommune, jobber i en annen og bruker kulturtilbud i en tredje.
Spørsmålet om ja eller nei til kommunesammenslåing handler ikke om hvorvidt kommunene er store nok i dag, eller at vi har det fint slik som nå. Det handler om hvordan kommunene yter best tjenester til innbyggerne, og om kommunen er rustet nok til fremtidens utfordringer.
Vi skal ikke slutte å snakke om kommunereform. Tvert i mot synes jeg vi skal snakke enda mer om det, for forrige gang vi gjorde noen drastiske endringer med kommunenorge var før særlig mange av dagens folkevalgte var født. Vi trenger kommunereform, og det er ingen grunn til at Innlandet skal stille seg på sidelinjen.

Gjertrud Nordal, Fylkestingsrep. Høyre