Med verdens beste lagånd tar vi en omgang til og vinner kampen!

Jeg innrømmer glatt at jeg har verdsatt sommerens mulighet for sosiale sammenkomster, for noen gode konsertopplevelser, for friheten til å gå på restaurant med venner og for anledningen til å se gleden hos alle som fikk komme i barnehage, på skole, på jobb eller ta imot besøk på institusjon igjen.

Jeg innrømmer glatt at jeg har kjent på irritasjon over sverigeshopping, sydenhungrige turister og ulike gruppers press om mer åpning. Ikke minst har jeg i mitt stille sinn forbannet de meningsløse beslutningene Hurtigruten tok etter påvist smitte.
Men jeg innrømmer også glatt at jeg synes dette er vanskelig. Hvor går grensene for hva som er greit og for hva som ikke er det? Er mine behov viktigere og mer korrekte enn andres? I en situasjon hvor det eneste jeg kan være sikker på er at ingenting er sikkert og fremtiden vanskeligere å spå enn noen gang velger jeg derfor å gå litt stille i dørene.
Jeg velger å tro at de fleste av oss gjør så godt vi kan. Myndighetene for å beskytte flest mulig av oss mot et virus vi enda ikke kjenner alle konsekvensene av. Men også for å forsøke finne ordninger som ivaretar barn og unge, gamle og syke og arbeids- og næringsliv.
Organisasjoner og næringsliv for å redde aktivitet og sysselsetting uten å risikere smitte. Hver og en av oss for å komme oss gjennom hverdagen – og innimellom unne oss en opplevelse, et mellommenneskelig møte som gir energi og påfyll.
Så folkens slutt å klandre studentene, de unge, de voksne eller de gamle. Brett heller opp ermene, ta på drakta og gjør jobben. Vask hender, hold avstand, begrens reising, hold deg hjemme om du er syk og forhold deg til anbefalingene helsemyndighetene gir.
Myndigheter, organisasjons- og næringslivslederes beslutninger må og skal drøftes, debatteres og kritisk granskes. Men en del av den usmakelige, meningsløse peke på syndebukken-leken i kommentarfeltene nå må vi slutte med.
Den kampen vi står i nå vil ha mange omganger. Det er få kamper som er vunnet etter første omgang. Nå tar vi en runde til, sammen og i fellesskap. God lagånd er ofte viktigste vinnerfaktor – denne gangen er den helt avgjørende.
Anne Bjertnæs, Varaordfører for Høyre i Gjøvik