Muligheter for alle

Høyre mener det skal være muligheter for alle, og at velferdsamfunnet er avhengig av at innbyggerne er i jobb og bidrar i systemet. Derfor har vi styrket rusomsorgen, nettopp for å gi mennesker en mulighet til å komme tilbake til et liv med jobb og deltakelse i samfunnet. Vi har øremerket midler til psykolog i alle kommuner, for å støtte opp om psykisk helse. Vi har redusert helsekøene, innført pakkeforløp for kreft, og innført fritt behandlingsvalg. Alt for å gi mennesker både omsorg i sykdom og hjelp til å komme tilbake til hverdagen.

Høyre ønsker en god skole hvor barn og unge blir sett og får muligheter til å utvikle sine evner og talenter, og bli samfunnsborgere som deltar i verdiskapingen. Derfor har vi innført fraværsregelen i VGS og går til valg på en milliard mer til tidlig innsats i skolen. Vi ønsker at samfunn hvor det er innsatsen du gjør som teller, og vi vil organisere dette slik at pengene strekker litt lengre. Da kan vi ikke leve med et politisk ordskifte hvor private barnehager og andre blir stemplet som umoralske velferdsprofitører. Når Bjarne Brøndbo i år meldte seg inn i Høyre var det på grunn av Aps løfter om å kreve inn 15 milliarder mer i skatt og avgifter fra norske jobber, pensjonister og vanlige folk. Som Brøndbo sa ”hvordan er det mulig å ikke snakke om hvordan vi skal bruke pengene, bare enkelt si at vi skal ha mer inntekt” Brøndbo pekte på noe grunnleggende, nemlig at vi i fremtiden ikke kommer til å ha en oljesektor som finansierer store offentlig velferdstjenester på samme måte som i dag. Og da kommer vi til å trenge et arbeidsliv hvor både arbeidstakere og arbeidsgivere jobber sammen , igjen siterer jeg Brøndbo; det er ikke slik at arbeidsgivere i 2017 er ansvarsløse ovenfor sine ansatte”. Hvis vi skal klare å omstille oss fra en oljefinansiert velferdsmodell må alle krefter med, og med nye ideer og god organisering klarer vi å levere gode velferdstjenester uten å kreve inn 15 milliarder i økte skatter. På 4 år har vi økt investeringene i landbruket, redusert helsekøene, redusert soningskøene, redusert fraværet i videregående, redusert arbeidsledigheten og økt bevillingene til samferdsel med mer enn 50 %. For første gang spiser vi oss innpå vedlikeholdsetterslepet på veier og jernbane. Samtidig har vi gått gjennom en oljekrise. Det har vi løst med god skattepolitikk for å få næringslivet til å investere og skape arbeidsplasser, og nå melder SSB nå om en sterkere økonomisk vekst enn på mange år. Høyre har levert god realpolitikk på skole, helse, samferdsel og økonomi i 4 år. Teknologisk utvikling har krevet samfunnsendringer, men gir også mange muligheter som Høyre vil at Norge skal gripe. For hvis vi ikke griper mulighetene vil noen andre gjøre det. Dette er ikke tiden for å gi SV, MDG og SP en eksperimentell hånd på rattet. Godt valg.

Lise Berger Svenkerud

Leder Hedmark Høyre