Muligheter i Innlandet

Noen går til valg på å reversere regjeringens politikk og sette Norge et steg tilbake. Høyre går til valg på å bygge Innlandet til en sterk region med gode offentlige tjenester, vekst i bedriftene og et godt skole- og utdanningstilbud.

Anna Molberg
Stortingskandidat Anna Molberg (H)

Kronikk av statsminister Erna Solberg og stortingskandidat for Høyre i Hedmark valgkrets Anna Molberg.

Det nærmer seg valg. I månedene fremover vil retorikken dra seg til, og løftene fra opposisjonen bli dyrere og dyrere. Konkurransen om å love mest, dele ut merkelapper og kritisere hardest blir fort et kappløp hvor resultatet nesten garantert blir brutte løfter og skuffede velgere.

Høyre vil gå motsatt vei. Vi går ikke til valg på sløsing av skattebetalernes penger, eller urealistiske valgløfter. Verdier som moderasjon, realisme og ansvarlighet er viktig for Høyre. Vi har et ansvar for å bruke folks skattepenger på en fornuftig måte, samtidig som vi ikke krever inn for mye av dem. Vi skal styre regionene våre i riktig retning, og gi kommunene de verktøyene de trenger til å utvikle seg selv.

Innlandet har uendelige muligheter. Men for å gjøre Innlandet enda bedre må vi også peke på noen av utfordringene vi står overfor. Fraflytting fra distriktene er ikke et nytt fenomen. Det har pågått i mange tiår, og mangel på arbeidskraft med riktig kompetanse er kanskje den største utfordringen vi har for utviklingen i distriktene. Ungdommer flytter og bosetter seg der de selv ønsker, og rundt 70 prosent blir boende på stedet der de begynte studiene sine. Forskning viser at ungdommen ønsker seg urbane kvaliteter kombinert med nærhet til natur og et lavere kostnadsnivå. Dette er helt i kjernen av hva Innlandet kan tilby.

På Hamar har vi et godt forsknings- og høyskolemiljø. I Elverum har vi sykepleien og Forsvaret. I Kongsvinger ligger politihøgskolen og en rekke industribedrifter som gir tusenvis en jobb å gå til. På Tynset ligger det nasjonale Helsearkivet, lokalsykehuset og domstolen i Nord-Østerdal. I Trysil er det vintersporten og reiselivet som dominerer. I tillegg har vi store landbrukskommuner som produserer mye av maten vår, og vi har det grønne gullet i skogen som gir oss store muligheter innenfor biodrivstoff, plast og tekstilproduksjon for fremtiden.

For å utvikle regionene våre startet vi med å bygge ut veiene og jernbanen. I Innlandet har vi bygget den lengste veistrekningen noen gang, fra Kolomoen til Moelv, på rekordtid. I tillegg har vi bygget ny riksvei mellom Løten og Elverum. Snart kommer også dobbeltspor på jernbanen som korter ned reisetiden mellom Oslo og Hamar. Å utvikle et godt samferdselsnett bidrar til å knytte bygd og by tettere sammen, og det legger grunnlaget for at bedrifter og folk kan etablere seg rundt om i regionen. Dette er noe vi ønsker å fortsette med.

Et godt utdanningstilbud er viktig for å utjevne forskjeller og for å bygge den nye regionen. Ikke alle trenger å studere i Oslo så lenge tilbudet er godt i hjemfylket. Høgskolen i Innlandet har fått 305 flere studieplasser i denne regjeringsperioden, og vi skal fortsette satsningen både på forskning og utdanning slik at målet om universitet i Innlandet kan nås. Flere elever fullfører også videregående skole. Skoleåret 2019-2020 var et rekordår der 90 prosent fullførte skolegangen. Det er det beste årsresultatet noen gang målt i Innlandet. Flere elever er også tilstede på skolen etter at vi innførte fraværsgrensen.

En viktig sak for Høyre er også å sikre kvalitet i offentlige tjenester. Det holder ikke at lensmannskontoret, sykehuset eller skolebygget er der fysisk. Byggene må fylles med politi, leger, sykepleiere og lærere. Det har i mange år vært vanskelig å rekruttere denne kompetansen. En løsning var å flytte offentlige arbeidsplasser ut av Oslo, noe som har bidratt til økt aktivitet og flere tilflyttere eksempelvis på Tynset der det nasjonale Helsearkivet ble lagt. Innbyggerne har krav på gode offentlige tjenester, og da må vi også legge til rette for at kommunene kan levere dem.

Etter et utfordrende år i 2020 skal Norge gjenreises etter koronapandemien. Mange har mistet jobben eller opplevd en stor nedgang i inntektene til bedriften sin. Særlig vanskelig har det vært for reiselivsnæringen, deler av industrien, frilansere og restaurant- og matbransjen.

Nå starter vi opp med vaksinering som skal sørge for at vi sakte, men sikkert begynner å nærme oss normalen. Regjeringens viktigste oppgave blir å skape mer og inkludere flere. Da er ikke løsningen høyere skatter. Vi må heller fortsette å gjøre hverdagen enklere for bedriftene slik at flere kommer tilbake i jobb. Vi må også fortsette å legge til rette for flere studieplasser slik at arbeidsledige kan omskolere seg. Så kan også hver og en av oss bidra til en bedre hverdag for hverandre i 2021: kjøp kaffe på kafeene i Hamar sentrum, legg vinterferien til Trysilfjellet eller snakk med noen som er alene. Når vi ser tilbake på et vanskelig år, kan vi også glede oss over at vi sammen har tatt ansvar.