Nominasjonskomiteene til Stortingsvalget er klare

13.september neste år er det Stortingsvalg i Norge, og nominasjonsprosessen har startet med innstillingen av nominasjonskomiteer i Oppland og Hedmark.

I løpet av februar måned har alle medlemmer i Innlandet Høyre hatt muligheten til å nominere medlemmer til Nominasjonskomiteene, som skal lede prosessen frem til nominasjonsmøte 21.november i år.

Selv om det har vært fylkessammenslåing består Norge fortsatt av 19 valgdistrikter. Det betyr at Innlandet består av to valgkretser, henholdsvis Oppland og Hedmark og det vil derfor være to separate nominasjonskomiteer. Jevnaker og Lunner har gått inn i Viken og tilhører valgkretsene Buskerud og Akershus.

Arbeidsutvalget i Innlandet Høyre kom med sitt forslag til nominasjonskomiteer etter sitt møte 20.februar til Fylkesstyret, som kom med den endelige innstillingen i sitt møte 4.mars.

Dette ernominasjonskomiteen for Oppland:

Oppland

Lokal

Region

Verv

Tove Beate Skjoldal Karlsen

Østre Toten

Gjøvikregionen

Leder

Hans Olav Sundfør

Lillehammer Høyre

Sør-Gudbrandsdalen og Lillehammer:

Medlem

Harald Westby

Gran

Hadeland/Land

Medlem

Anita Solberg

Sel

Nord-Gudbrandsdal:

Medlem

Ove Ekerbakke

Nord-Aurdal Høyre

Valdres

Medlem

Arve Sørbo

Vestre Toten Høyre

Gjøvikregionen

Medlem

Åse Ryager

Øyer Høyre

Sør-Gudbrandsdalen og Lillehammer:

Medlem

Kirsten Bakke, Gjøvik

Senior Høyre

Medlem (selvskreven)

Frederik Feiler

Unge Høyre

Medlem (selvskreven)

Det er nedsatt en Fylkessettesekretær for å følge nominasjonen i Oppland. Dette er Fylkessekretær for Oslo Høyre, Geir Staib. Han kan kontaktes på e-post: geir.staib@hoyre.no

Dette er nominasjonskomiteenfor Hedmark:

Hedmark

Lokal

Region

Verv

Knut Fangberget

Hamar Høyre

Hedmarken

Leder

Gjertrud Nordal

Stange Høyre

Hedmarken

Medlem

Odd Henning Dypvik

Kongsvinger Høyre

Kongsvinger regionen

Medlem

Terje Hylen

Tynset Høyre

Tynsetregionen

Medlem

Ingrid Lium

Elverum Høyre

Sør Østerdal

Medlem

Anders Nyhuus

Trysil Høyre

Sør-Østerdal

Medlem

Gunnar Gundersen

Åsnes Høyre

Kongsvinger regionen

Medlem

Magnhild Olrud

Senior Høyre

Medlem (selvskreven)

Maren Helberg

Unge Høyre

Medlem (selvskreve


I Hedmark er det Fylkessekretær i Innlandet Høyre, Marianne Aashaug, som følger nominasjonsprosessen. Hun kan kontaktes på e-post: mariaas@hoyre.no