Nominasjonskomiteens innstilling av kandidatene til fylkestingsvalget 2023 er klar!

Even Kyseth, leder av nominasjonskomiteen. Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven.no

Komiteen har hatt mange svært gode kandidater å velge blant og engasjementet i Innlandet Høyre har vært stort. Lederen av nominasjonskomiteen, Even Kyseth, er godt fornøyd med arbeidet som er gjennomført;

«På vegne av nominasjonskomiteen legger vi fram en liste som speiler hele Innlandet. Vi mener listen har en profil som ivaretar både geografi, erfaring, kompetanse og kjønnsbalanse. Vi har satt sammen et lag som har potensiale til å ta politisk ansvar og styre Innlandet i årene som kommer».

De ti øverste kandidatene som er innstilt til fylkestingsvalget i 2023 består av:

Topp 10 til fylkestingsvalget

Hanne Alstrup Velure

Komiteen innstiller enstemmig Hanne Alstrup Velure på førsteplassen på Fylkestingslisten. Hanne er 59 år fra Lesja – men er født og oppvokset i Danmark. Hun har bred politisk erfaring fra kommunestyre og formannskap i Lesja og én periode som varaordfører. Hun har 4 perioder bak seg som landsmøtevalgt sentralstyremedlem og er fortsatt i sentralstyret som nestleder i Innlandet Høyre. I sin første periode som fylkestingsrepresentant tok hun over som gruppeleder i april. Hanne har deltatt i eller ledet flere regjeringsoppnevnte utvalg og arbeidsgrupper, og er på femte år leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning USS. Hjertesaken er nærings- og samfunnsutvikling i Innlandet. Hun har store ambisjoner for å bidra aktivt til utvikling av gode lokalsamfunn gjennom kraftsamling i alle Innlandets regioner, gode rammer for næringslivet, styrket kvalitet og næringslivstilpasset videregående opplæring, et bedre kollektivtilbud og økt innflytelse nasjonalt. Innlandet skal være et JA-fylke!

Joakim Ekseth

Komiteen Innstiller enstemmig Joakim Ekseth på plass nummer 2. Joakim er 47 år og kommer fra Elverum. Han har vært lokalforeningsleder i Elverum i fire år og er nå inne i sin tredje periode i kommunestyret, samtidig som at han sitter som fylkestingsrepresentant og i Hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylke. Joakim deltok i 2020 på Høyres hovedorganisasjons lederskole. Han er fra tidligere mangeårig yrkesoffiser og jobber nå med transport og logistikk i det private næringsliv. Joakims politiske interesseområder er primært transport og samferdsel, samt nærings-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Gjertrud Nordal

Nominasjonskomiteen innstiller enstemmig Gjertrud Nordal på 3.plass. Hun er 24 år og kommer fra Ottestad i Stange. I tillegg til å være politisk aktiv, studerer hun for tiden bachelor i PR og kommunikasjon i Oslo. Gjertrud er inne i sin første periode i fylkestinget og representerer Høyre i Hovedutvalg for utdanning. Av tidligere erfaring har hun ledet Hedmark Unge Høyre, vært ansatt i Høyres hovedorganisasjon og ledet Høyres kvinneforum i Innlandet. Hennes politiske hjertesaker er å skape en skole tilpasset hver enkelt elev i Innlandet, og å løse demografiutfordringene, slik at flere yngre ønsker å flytte til Innlandet.

Nominasjonsmøtet hvor listen endelig fastsettes avholdes 12. november på Thon Victoria hotell, Hamar.

Nominasjonskomiteen har bestått av:

  • Leder: Even Kyseth fra Gjøvik og Gjøvikregionen
  • Amanda Maria Tandsether fra Vestre Toten og Unge Høyre
  • Bente Oxhovd fra Øystre Slidre og Valdres
  • Erlend Bjørnson Barkbu fra Sør-Odal og Kongsvingerregionen
  • Fred Arne Hessen fra Dovre og Nord-Gudbrandsdal
  • Jane Meyer fra Hamar og Hamarregionen
  • Kirsten Bakke fra Gjøvik og Senior Høyre
  • Leif Tore Rytterbakken fra Tynset og Fjellregionen
  • Olemic Thommessen fra Lillehammer og Sør-Gudbrandsdal
  • Thor Anders Sognli fra Elverum og Sør-Østerdal