Nominasjonsprosessen i Innlandet Høyre

Nominasjonsprosessen fram til fylkestingsvalget i 2023 er i gang, og det er lagt en tempoplan fram til nominasjonsmøtet som avholdes 12. november 2022.

Fylkespollitikere i Innlandet Høre
Glade fylkespolitikere fra Høyre

16. mars 2022 vedtok fylkesstyret i Innlandet Høyre en tempoplan for nominasjonsprosessen og valgte medlemmer til nominasjonskomitéen som skal jobbe fram Høyres liste til fylkestingsvalget i 2023.

Nominasjonskomitéen i Innlandet Høyre består i 2022 av:

Leder: Even Kyseth (45) fra Gjøvik og Gjøvikregionen
Amanda Maria Tandsether (23) fra Vestre Toten og Unge Høyre
Bente Oxhovd (58) fra Øystre Slidre og Valdres
Erlend Bjørnson Barkbu (45) fra Sør-Odal og Kongsvingerregionen
Fred Arne Hessen (61) fra Dovre og Nord-Gudbrandsdal
Jane Meyer (43) fra Hamar og Hamarregionen
Kirsten Bakke (75) fra Gjøvik og Senior Høyre
Leif Tore Rytterbakken (48) fra Tynset og Fjellregionen
Olemic Thommessen (66) fra Lillehammer og Sør-Gudbrandsdal
Thor Anders Sognli (70) fra Elverum og Sør-Østerdal

Tempoplan for nominasjonsprosessen i 2022:

Uke 14Møte i nominasjonskomitéen
Uke 20Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives med spørsmål om de er villige til å være kandidat i nominasjonsprosessen. Svarfrist 28.05.2022.
Uke 14 – 33Foreningsstyrene anmodes om å fremme en alfabetisk/uprioritert liste.
Alle foreslåtte forespørres om de vil være med videre i prosessen.
29.05Møte i nominasjonskomitéen*
28.08Møte i nominasjonskomitéen*
Uke 34Minne lokallagsledere på å velge delegater til nominasjonsmøtet, og sende inn navn til fylkessekretær innen 10. oktober.
Uke 34 – 37Nominasjonskomiteen utarbeider en alfabetisk kandidatliste basert på innkomne forslag og egne navneforslag. Denne sendes foreningene innen 20. september.
Uke 38 – 41Foreningene avholder prøvenominasjonslister og velger utsendinger til fylkespartiets nominasjonsmøte.
Uke 38 – 40Det gjennomføres digital uravstemning blant alle betalende medlemmer. Resultatet er kun rådgivende for nominasjonskomitéen.
15.10Alle valgte delegater tilskrives med informasjon om nominasjonsmøtet, tid og sted.
18.10Møte i nominasjonskomitéen*
25.10Møte i nominasjonskomitéen* som klargjør sitt endelige forslag.
28.10Frist for å sende ut sakspapirene til nominasjonsmøtet. Resultatet av prøvenominasjonene følger forslaget.
12.11Nominasjonsmøtet avholdes på Thon Hotel Victoria Hamar. Listekandidater til fylkestinget fra Innlandet Høyre velges.
* Med forbehold om mulige endringer på dato for nominasjonsmøtene.

Kandidatene som har sagt seg valgvillige til fylkestinget er:

Amund Rudi (73) Sør-Fron
Anbjør Svenkerud (61) Stor-Elvdal
Anders Nyhuus (55) Trysil
Anne Bjertnæs (50) Gjøvik
Arne Enger (44) Østre Toten
Aud Reidun Bøe Øien (73) Nord-Fron
Bjarne Holmstad (47) Gjøvik
Bjørn Fredrik Sletvold (17) Kongsvinger
Erlend Gjølme (39) Gjøvik
Freddy Jensen (56) Lillehammer
Frederik Feiler (21) Gjøvik
Gjertrud Nordal (24) Stange
Hanne Alstrup Velure (59) Lesja
Heidi Helene Pabsdorff (44) Ringsaker
Herman Pabsdorff Hov (19) Ringsaker
Håkon Erdal (58) Lillehammer
Inger Lise Sveum-Aasbekken (48) Søndre Land
Iver Lieberg Stieng (22) Gran
Joakim Ekseth (47) Elverum
Joanna Cecilie Sol Handberg Randmæl-Warpe (34) Kongsvinger
Karl Thomas Normann Tvete (45) Nord-Fron
Kjetil Sangnes (52) Vestre Toten
Knut Fremstad (51) Søndre Land
Kristen Kjoberg (70) Gran
Kristian Gregor Rønningen (18) Lillehammer
Liz Bjørseth (60) Trysil
Maren Kværness Halberg (60) Rendalen
Mats Ellingsen (30) Lillehammer
Nils Jørund Lieberg Stieng (18) Gran
Nordahl Kjell-Erik (55) Løten
Oda Pernelius Brudevoll Hagen (26) Tynset
Odd Henning Dypvik (55) Kongsvinger
Odd Ingar Sæterbakken (69) Gran
Orchidé Juliana Jennifer Ploypailin Zubor (26) Gjøvik
Oskar Aanmoen (27) Kongsvinger
Ristin Mortensson (68) Engerdal
Rune Lyngbø (45) Stange
Rune Selj (70) Søndre Land
Sadug Jones Alfeli (21) Kongsvinger
Sander Vestby (21) Gjøvik
Severin Skaret Sagplass (22) Alvdal
Sindre Skollingsberg (19) Løten
Svein Ekeland (53) Engerdal
Svein Helgesen (77) Lillehammer
Terje Hylen (54) Tynset
Thomas Berg Olsen (50) Hamar
Tirill B. M. Langleite (60) Alvdal
Tom Erik Wiklund (43) Gjøvik
Tomas Holmestad (24) Nord-Fron
Tone Kolaas (64) Lillehammer
Vegard Riseng (48) Nord-Aurdal
Øyvind Randmæl-Warpe (40) Kongsvinger
Åse Brattrok Ryager (64) Øyer
Åse Harjo Øvstegård (32) Øyer