Nominasjonsprosess i Innlandet Høyre

Nominasjonsprosessen fram til fylkestingsvalget i 2023 er i gang, og det er lagt en tempoplan fram til nominasjonsmøtet som avholdes 12. november 2022.

Fylkespollitikere i Innlandet Høre
Glade fylkespolitikere fra Høyre

16. mars 2022 vedtok fylkesstyret i Innlandet Høyre en tempoplan for nominasjonsprosessen og valgte medlemmer til nominasjonskomitéen som skal jobbe fram Høyres liste til fylkestingsvalget i 2023.

Nominasjonskomitéen i Innlandet Høyre består i 2022 av:

Amanda Maria Tandsether (23) fra Vestre Toten og Unge Høyre
Bente Oxhovd (58) fra Øystre Slidre og Valdres
Erlend Bjørnson Barkbu (45) fra Sør-Odal og Kongsvingerregionen
Even Kyseth (45) fra Gjøvik og Gjøvikregionen
Fred Arne Hessen (61) fra Dovre og Nord-Gudbrandsdal
Kirsten Bakke (75) fra Gjøvik og Senior Høyre
Kjell-Erik Nordahl (55) fra Løten og Hamarregionen
Leif Tore Rytterbakken (48) fra Tynset og Fjellregionen
Olemic Thommessen (66) fra Lillehammer og Sør-Gudbrandsdal
Thor Anders Sognli (70) fra Elverum og Sør-Østerdal

Tempoplan for nominasjonsprosessen i 2022:

Uke 14Møte i nominasjonskomitéen
Uke 20Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives med spørsmål om de er villige til å være kandidat i nominasjonsprosessen. Svarfrist 28.05.2022.
Uke 14 – 33Foreningsstyrene anmodes om å fremme en alfabetisk/uprioritert liste.
Alle foreslåtte forespørres om de vil være med videre i prosessen.
29.05Møte i nominasjonskomitéen*
28.08Møte i nominasjonskomitéen*
Uke 34Minne lokallagsledere på å velge delegater til nominasjonsmøtet, og sende inn navn til fylkessekretær innen 10. oktober.
Uke 34 – 37Nominasjonskomiteen utarbeider en alfabetisk kandidatliste basert på innkomne forslag og egne navneforslag. Denne sendes foreningene innen 20. september.
Uke 38 – 41Foreningene avholder prøvenominasjonslister og velger utsendinger til fylkespartiets nominasjonsmøte.
Uke 38 – 40Det gjennomføres digital uravstemning blant alle betalende medlemmer. Resultatet er kun rådgivende for nominasjonskomitéen.
15.10Alle valgte delegater tilskrives med informasjon om nominasjonsmøtet, tid og sted.
18.10Møte i nominasjonskomitéen*
25.10Møte i nominasjonskomitéen* som klargjør sitt endelige forslag.
28.10Frist for å sende ut sakspapirene til nominasjonsmøtet. Resultatet av prøvenominasjonene følger forslaget.
12.11Nominasjonsmøte. Listekandidater til fylkestinget fra Innlandet Høyre velges.
* Med forbehold om mulige endringer på dato for nominasjonsmøtene.