Politireformen fungerer!

«Best ever» kunne politisjef i Sogn og Fjordane Arne Johannesen si om politiets år i 2020. Alt er nemlig ikke så galt som Senterpartiet skal ha det til. Vi har gått fra 1990-talls politiet til 2021-politiet med regjeringens politireform.

Anna Molberg
Anna Molberg, stortingskandidat for Høyre i Hedmark valgkrets. Foto: Trond Lillebo, HA

Av Anna Molberg

Politireformen gir resultater. Det har tatt over fem år å omstille en hel etat, men nå er vi på veldig god vei. I 2020 nådde vi målet om 2 politifolk per 1000 innbygger. Dette betyr mye for beredskapen vår. Med politireformen begynte vi å måle politiets responstid i tre kategorier avhengig av hvor i landet man er. Nå oppfyller politiet responstidkravene i alle tre kategorier. Innbyggerundersøkelsen for 2020 forteller oss at nordmenn har høy tillitt til politiet, dette til tross for en omfattende reform. Politiet i Innlandet har fått splitter nye patruljebiler, nye helikoptre på landsbasis, de er mer synlige på nett der mye kriminalitet skjer, og de etterforsker saker raskere med nytt teknisk utstyr. Dette er slik et politi skal være i 2021.

Vi husker alle de nedslående rapportene etter 22. juli tragedien. Nå har regjeringen fulgt opp og levert en stor modernisering av norsk politi, som er tilpasset dagens kriminalitet. Senterpartiet har snakket ned reformen fra dag èn. Ikke sier de så mye om hva de selv ønsker med norsk politi, heller. Det er stort sett krisemaksimering og nedsnakking av arbeidet som har blitt gjort ute i politidistriktene. Nylig foreslo Senterpartiet også å legge ned Politidirektoratet. Dette er en veldig dårlig idè. Vi trenger en nasjonal politiledelse i Norge som samordner politiet, og som sikrer oss like polititjenester i hele landet. Politidirektoratet har også et viktig senter som overvåker beredskapsressursene våre 24/7 og som koordinerer oss dersom en krise skulle oppstå. Dette må vi ta vare på, ikke legge ned.

Særlig èn streng blir gnidd på til stadighet fra Senterpartiet: politiet er borte fra norske kommuner. Dette er selvsagt ikke sant. Vi har ansatt over 2100 flere politifolk ute i politidistriktene. Det er også flere eksempler på at politiet har mer tid til å patruljere ute etter at flere lensmannskontor ble slått sammen. De slipper å oppfylle krav om kontortid. Nå som de fleste anmeldelser kan gjøres digitalt, og våpensøknadene snart blir elektroniske, mener vi det er mindre behov for små lensmannskontor med korte åpningstider slik det var før.

En gjenganger fra Senterpartiet er også at brannvesenet kommer på stedet før politiet etter politireformen. Disse overskriftene er ikke nye, og har preget det norske nyhetsbildet i mange tiår. Brannvesenet kommer ofte før politiet fordi de er organisert annerledes og sitter klar til å rykke ut. Politiet er stort sett ute på patrulje, og avstanden til nærmeste patrulje varierer hver time.

Det store spørsmålet som gjenstår er hva som skjer med politiet hvis Senterpartiet får bestemme. Skal politireformen reverseres? Skal politiet tilbake til kontorpulten fremfor å være ute? Skal den nasjonale beredskapen i politidirektoratet legges ned? Høyre mener vi nå skal gi politiet ro etter noen år med omstilling. Vi vil ikke tilbake til 90-tallspolitiet i 2021.