Programkomite i Innlandet Høyre

AU i Innlandet Høyre innstilte i sitt møte 27.april på Innlandets Programkomite. Denne er satt sammen for å få en god spredning i geografi, kjønn og kompetanse blant medlemmene. Unge Høyre og Senior Høyre stiller med sine representanter inn i komitearbeidet.

Dette er programkomiteen:

Region

Navn

Verv

Hedmarken

Anna Molberg

Leder

Sør-Gudbrandsdalen og Lillehammer

Mats Ellingsen

Nestleder

Hadeland/Land

Kari-Anne Jønnes

Medlem

Gjøvikregionen

Anne Bjertnæs

Medlem

Nord Gudbrandsdalen

Hanne Velure

Medlem

Valdres

Ove Ekerbakke

Medlem

Sør-Østerdal

Joakim Ekseth

Medlem

Tynsetregionen

Tirill Langleite

Medlem

Kongsvingerregionen

Anne-Mette Øvrum

Medlem

UH

Mattis Månum Pettersen

Medlem

SH

Dag Norberg

Medlem

Programkomiteen har startet sitt arbeid frem mot første innspillsrunde med HHs Programkomite mandag 11.mai. Dette var et nettmøte der Programkomiteen, AU og Fylkesstyret deltar på vegne av Innlandet.

Frist for innspill er 20.juni.

Har du innspill til programkomiteen, ta kontakt med leder Anna Molberg på e-post:

Anna.Molberg@stortinget.no