Regionmøtene samlet mange medlemmer

Tradisjonen tro har det blitt arrangert regionmøter over hele Innlandet denne våren. Gjøvik, Kongsvinger, Løten, Alvdal og Øyer har hatt møter i denne omgangen, og fylkesledelsen har bidratt overalt. Med gode innlegg og informasjon om hva Innlandet Høyre jobber med, har de møtt engasjerte medlemmer og fått mengder med informasjon og meninger og innspill fra grasrota i eget parti.

— Det aller viktigste er å få presentert nye Innlandet Høyre, og hva vi har begynt å jobbe med, men også utrolig å få medlemmene i tale, høre hva de mener, få innspill og gode ideer, sa Lise Berger Svenkerud før hun åpnet møtet.

Gode innledninger og informasjon fulgte fra Kari-Anne Jønnes, Rune Øygarden og Kristian Tonning Riise, og det ble møtt med engasjement og entusiasme fra de fremmøtte høyremedlemmene.

Sykehus-saken, Intercity, samferdsel, skole, forsvar og reiseliv var blant temaene vi var innom mandag kveld.

— Det at vi i Høyre har vært flinke til å reise debatter forut for landsmøtene i partiet, og på den måten vært en premissleverandør for de tingene som diskuteres, hvis vi hadde klart å få til noe av det samme på fylkesnivå, hadde det vært veldig spennende, sa Kristian Tonning Riise.