Resultater fra prøvenominasjon og uravstemning i Oppland valgkrets er klart!

I uke 36/37 er det gjennomført prøvenominasjoner i lokalforeninger, og en rådgivende uravstemning blant Innlandet Høyres betalende medlemmer.

Prøvenominasjoner
Det er avholdt prøvenominasjonsmøter i lokalforeninger i Innlandet Høyre, etter valgloven, der foreningene har kommet frem til sin prioriterte liste og rekkefølge av kandidater til Stortingsvalget 2021. På dette møtet velger de også sine delegater som skal delta på Nominasjonsmøtet 21.november på Honne Konferansehotell på Biri.

Rådgivende uravstemning
Det er avholdt rådgivende uravstemning i Innlandet Høyre der betalende medlemmer har har hatt mulighet til å rangere inntil 6 kandidater til Stortingsvalget 2021.

Resultatene kan du laste ned i dokumentene under.