Riksvei 4 inn i Nye Veiers portefølje!

Strekningen Hunndalen – Mjøsbrua foreslås inn i Nye Veiers portefølje i forbindelse med at Nasjonal transportplan legges frem i løpet av mars.

Dette er svært gode nyheter, både for næringslivet og for folk flest. Det blir betydelig tryggere og raskere å forflytte seg i Mjøsbyen. Tunnelløsning under Gjøvik gir store muligheter for byutvikling og bolyst, det er bare å glede seg.

– Dette er en helt sentral del av det å bygge Innlandet sammen og jeg er svært glad for at vi nå kan glede oss til 4-felts motorvei mellom alle Mjøsbyene, sier Kari-Anne Jønnes, 1.kandidat til Stortinget for Høyre i Oppland valgkrets.

Tunell under Gjøvik
Prosjektet betyr ny vei mellom Gjøvik og Mjøsbrua. Tiltaket på strekningen inkluderer en omkjøringstunnel under Gjøvik og gir en innkorting på ca. 2 kilometer. 1.kandidat til Stortinget for Oppland Krf, Charlotte Veland Hoven, ser frem til dette, og understreker at trafikksikkerhet er helt avgjørende på strekningen.

– For utrykningskjøretøy er det trangt. Og skjer det en ulykke der stopper det helt opp. Det er stor trafikk av personbiler og tungtransport. Mange kjører med hjertet i halsen når man ikke kan gjennomføre trygge forbikjøringer. Nå blir det både trygt og effektivt, sier hun.

Også i Venstre-leiren er det stor optimisme for beslutningen.

– Ny Rv4 fra Hunndalen til Mjøsbrua er et kjempeløft og gjør det raskere og mer effektivt å ta bilen og kollektivtransport i hele regionen. Dette er bra for næringslivet vårt. Vi i Venstre er opptatt av friheten til å kunne bo og jobbe der man vil og muligheten for å reise dit man ønsker. Det legger vi til rette for her, poengterer Stine Hansen, 1. kandidat til Stortinget for Venstre i Oppland.