Samlokalisering av Hamar og Åkershagan tannklinikker

Fylkestingsrepresentant for Høyre, Vegard Riseng, holdt i dag et innlegg til debatten om ny tannklinikk til erstatning for Åkershagan tannklinikk i Fylkestinget. Du kan lese hele innlegget her.

Jeg vil på vegne av Høyres gruppe få rette en takk til Arbeiderpartiet og Senterpartiet for godt samarbeid i å utarbeide et godt forslag til vedtak.
I utvalg for utdanning sitt møte, trakk jeg fram at samlokalisering av Hamar og Åkershagan tannklinikker er en god idé. Tannhelse har hatt en rivende utvikling de senere årene, og det er fornuftig å samlokalisere to klinikker som ligger så nær hverandre.
Jeg var langt mer skeptisk til lokaliseringen. Derfor er jeg veldig glad for at dette vedtaket sier vi skal gå i dialog med Stange og Hamar kommuner for å finne en løsning. Jeg er helt sikker på at det er mulig å finne en god løsning som kommer innbyggerne i begge kommuner til gode.
Samlokalisering er klokt. Det bør gi bedre utnyttelse av ressurser, og gjøre at man kan bygge sterkere fagmiljø og spesialisere mer.
De årene jeg har vært fylkespolitiker, og sikkert før det også, har tannhelse vært noe stemoderlig behandlet. Samtidig har fagområdet hatt en ruvende utvikling. Til tross for dette, har både Hedmark og Oppland levert tannhelseresultater i landstoppen.
Tenk på hva vi kan få til hvis vi virkelig går inn for det!
Sterke fagmiljø reder grunnen for at TKØ kan etablere bi-klinikk i Innlandet, og enten det blir på Hamar som fylkesrådmannen har åpnet for eller Elverum som i åpner for nå, vil det styrke tannhelsetilbud både i regionen og Innlandet som helhet. Derfor er det er på høy tid at vi får en helhetlig gjennomgang av tannklinikkstrukturen i Innlandet.
I likhet med andre tilbud, kan vi trekke veksler på erfaringen med korona-håndteringen. Det er riktignok vanskelig å digitalisere tannlegen, men erfaringen fra korona er ikke bare at vi kan jobbe digitalt. Det er at vi kan jobbe annerledes enn vi er vant til.
Innen tannhelse, er muligheten vi kan gripe samarbeid med de private tannklinikkene. Det bør ikke være noen automatikk i at fylkeskommunen skal løse alle oppdrag i egen regi. Oppdrag for fylkeskommunen kan bidra til å opprettholde gode tannhelsetilbud flere steder nær folk i hele fylket.
Det er verdt å ta med seg inn i en helhetlig vurdering av tannhelsetilbudet.