Slik villeder Senterpartiet velgerne

I et debatt-innlegg i Finansavisen den 11. mars i år går Emilie Enger Mehl (Sp) langt i å definere EU som et tapssluk for Norge.

Av Magne Sørby, 4. kandidat for Høyre i Hedmark stortingsvalgkrets

Enger Mehl mener det er absurd å bevilge nær seks milliarder årlig i EØS midler for å påføre Norge et handelsunderskudd med EU i 2020 på 65 milliarder inkludert olje og gass.

For det første så er tallet (minus 65 mrd) feil.

Skal vi debattere er det viktig å bruke riktige tall så vi ikke villeder velgerne våre.

Det riktige tallet er et overskudd på 108 milliarder inkludert Storbritannia eller 15 milliarder i overskudd uten.

Hvis Enger Mehl hadde lest tallene fra SSB nøye hadde hun sett at SSB allerede hadde trukket ut tallene for Storbritannia.

Man kan selvsagt ikke trekke fra et tall to ganger for at dette skal passe inn i argumentasjonen til Sp.

For det andre er 2020 et unntaksår sterkt preget av pandemien.

Olje og gass prisene falt kraftig pga lavere etterspørsel og svak krone som gjorde importerte varer dyrere.

Begge disse faktorene slo sterkt ut i en lavere handelsbalanse med EU. Enger Mehl unngår å nevne at handelsoverskuddet med EU, i mange år, har gått med flere hundre milliarder kroner i pluss, HVERT år.

Hun bevisst bruker et tall fra et svakt år, uten å sammenligne med tidligere år, for å skremme deg som velger.

For det tredje så vil ikke Enger Mehl snakke om konsekvensene for norsk eksport hvis vi ikke hadde hatt EØS avtalen. Før pandemien i 2019 var fastlandseksporten til EU 306 mrd.

For det fjerde så unnlater hun også å snakke om de midlene som kommer tilbake fra EU.

Norge deltar i verdens største forsknings og innovasjonsprogram, EU’s Horisont 2020. I perioden 2014 til 2020 har Norge fått store midler tilbake i diverse forsknings- og innovasjonsprosjekter.

200 ulike NHO-bedrifter har i disse syv år mottatt fire milliarder, og inkluderer vi tilskudd til det offentlige så er tallet 11 milliarder.

Hvorfor skriver ikke Enger Mehl om dette?

Høyre’s mål er å skape mer for flere. Forskning og utvikling skaper store muligheter for norske små og mellomstore bedrifter.

Stopper vi utviklingen, stopper Norge.