Svar fra sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter om valgvillighet ved Stortingsvalget 2025

Sittende representanter har gitt svar til Innlandet Høyres nominasjonskomitéer.

Innlandets stortingsrepresentanter
Sittende stortingsrepresentanter: Kari-Anne Jønnes og Anna Molberg

Svar fra Innlandet Høyres stortingsrepresentant og vararepresentanter 2021 – 2025 for Hedmark valgdistrikt:

NavnVervKommuneFødtValgvillig
Anna MolbergStortingsrepresentantHamar1990JA
Yngve Sætre1. varaElverum1974JA
Eli Wathne2. varaKongsvinger1970NEI
Magne Sørby3. varaRingsaker1966NEI
Ola Svenneby4. varaVåler1997NEI

Svar fra Innlandet Høyres stortingsrepresentant og vararepresentanter 2021 – 2025 for Oppland valgdistrikt:

NavnVervKommuneFødtValgvillig
Kari-Anne JønnesStortingsrepresentantGran1972JA
Hans Olav Sundfør1. varaLillehammer1971JA
Mattis Månum Pettersen2. varaGjøvik1999NEI
Anne Bjertnæs3. varaGjøvik1972NEI
Vegard Riseng4. varaNord-Aurdal1974JA

Vi gjør oppmerksom på at nominasjonskomiteen står fritt i sitt arbeid med det endelige listeforslaget og at et ja til valgvillighet ikke nødvendigvis gir en plass på listen.

Innlandet Høyres Nominasjonsmøte avholdes lørdag 16. november, sted ikke avklart. Innkalling sendes ut til foreningenes valgte delegater senest 4 uker før møtet, nominasjonskomiteens innstilling senest 14 dager før møtet. Nominasjonsmøtet deles i to deler som foretar valg av to stortingsvalglister, en for hvert valgdistrikt. Stemmerett har de foreningene som tilhører de respektive valgdistriktene.

Klikk her for mer informasjon om nominasjonsprosessen og datoplan.

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt: