Svar fra sittende stortingsrepresentanter m/vara om valgvillighet ved Stortingsvalget 2021

Sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter har gitt svar til Innlandet Høyres nominasjonskomiteer på deres valgvillighet ved Stortingsvalget 2021.

Vi gjør oppmerksom på at nominasjonskomiteen står fritt i sitt arbeid med det endelige listeforslaget og at et ja til valgvillighet ikke nødvendigvis gir en plass på listen. Nominasjonkomiteenes innstillinger vil bli offentliggjort i uke 43.

Sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter 2017 – 2021 i Hedmark valgdistrikt

Nr.

Navn

Født

Forening

JA/NEI til valgvillighet ved Stortingsvalget 2021

1

Kristian Tonning Riise, stortingsrepresentant

1988

Ringsaker

NEI

2

Eli Wathne

1970

Kongsvinger

JA

3

Jane Meyer

1979

Hamar

NEI

4

Yngve Sætre

1974

Elverum

JA

5

Terje Hylen

1968

Tynset

NEI

Sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter 2017 – 2021 i Oppland valgdistrikt

Nr.

Navn

Født

Forening

JA/NEI til valgvillighet ved Stortingsvalget 2021

1

Olemic Thommessen, stortingsrepresentant

1956

Lillehammer

NEI

2

Kari-Anne Jønnes

1972

Gran

JA

3

Hanne Velure

1963

Lesja

JA

4

Silje JohansenNEI

5

Lasser Lehre

1988

Lunner

NEI


Innlandet Høyres Nominasjonsmøte avholdes lørdag 21. november kl. 12:00 på Honne Konferansesenter på Biri. Innkalling sendes ut 4 uker før møtet. Nominasjonsmøtet deles i to deler som foretar valg av to stortingsvalglister, en for hvert valgdistrikt. Stemmerett har de foreningene som tilhører de respektive valgdistriktene.


Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt:

  • Leder av nominasjonskomiteen for Hedmark valgdistrikt:

Knut Fangberget, 915 61 581, knut@vvn.no

  • Leder av nominasjonskomiteen for Oppland valgdistrikt:

Tove Beate S. Karlsen, 416 77 462, tbskarlsen.otk@gmail.com

  • Fylkessekretær Marianne Aashaug, 907 08 400, innlandet@høyre.no