Vår viktigste fornybare ressurs!

Kjærlighet er en fantastisk fornybar ressurs, og det blir bare mer av den når den deles. Å respektere andres kjærlighet betyr ikke at din kjærlighet blir mindre verdt. Det betyr bare at det blir mer kjærlighet og mer mangfold i samfunnet.

Prise Høyre Mangfold

Juni er måneden vi kan glede oss over å se det fargerike regnbueflagget vaie i vinden over hele landet. For meg symboliserer regnbueflagget noen helt grunnleggende viktige verdier – retten til å være seg selv og frihet til å leve et normalt liv.

Kari-Anne Jønnes fargerik
Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes

Regnbueflagget er et internasjonalt symbol for respekt, toleranse, likeverd, fellesskap, solidaritet og samhold. Det er verdier vi trenger mer av i samfunnet, verdier som er under press og som vi ikke kan ta for gitt, heller ikke i vårt land. Vi må kjempe for disse verdiene hver dag og etterleve dem i praksis.

I år er det 50 år siden forbudet mot homofili ble opphevet i Norge. Det er verdt å feire, samtidig som det er verdt å reflektere over at det ikke er veldig lenge siden det var forbudt. Jeg er 50 år, og i min oppvekst på bygda var ikke forhold mellom to av samme kjønn veldig utbredt. Jeg er glad for at mine barn opplever et annet mangfold, men det betyr på ingen måte at vi må ta friheten til å leve livet som man ønsker for gitt.

Selv om mye har endret seg og mangfoldet er større enn tidligere er det ikke enkelt å vokse opp i distriktene hvis du føler deg annerledes. Som ung er det viktig å finne noen å speile seg i, ha forbilder, noen du kan identifisere deg med, som kan bekrefte at du er god nok. Det er ikke alltid like lett og det må slett ikke handle om kjønn og seksualitet. I noen grender er det å flagge et annet syn enn naboen nok til å bli utstøtt. Vi kan ikke ha det sånn! Livet på bygda blir ikke godt før alle kan være seg selv og leve det livet de ønsker.

Å føle seg akseptert og inkludert er viktig. Vi må bidra til å utvide «normalen». Vi er alle ulike, med ulike mål og meninger, drømmer og behov. Men vi er alle mennesker og vi har like stor verdi. La oss ta vare på kjærligheten som den fornybare ressursen den er og huske på at mer kjærlighet gir mindre hat. Mer åpenhet gir mindre tabu. Mer respekt gir mindre fordømmelse. For den som føler seg annerledes eller ikke tør å være seg selv er andres anerkjennelse viktig. Når vi heiser regnbueflagget i bygdene så sier vi hei, vi ser deg og vi støtter deg. Da vil alle føle seg velkomne og jeg er helt sikker på at distriktene blir mer attraktive for flere.

Så til alle som rynker på nesa og lurer på om det virkelig er nødvendig med Pride og om regnbueflagget hører hjemme på norske flaggstenger: Ja, det er helt nødvendig! Verdiene regnbueflagget symboliserer burde være en selvfølge for alle mennesker i hele verden. Det er det ikke, ei heller her hjemme.

Mangfold blir aldri feil, vi trenger mer av det og vi trenger regnbueflagget for å minne oss om verdiene vi aldri må ta for gitt. Mer mangfold og mer kjærlighet vil gjøre bygdene våre mer attraktive og gi flere barn og unge viktige forbilder, noen å speile seg i. Det trenger vi som samfunn. Derfor er det viktig å heise regnbueflagget i juni. God Pride!

Kari-Anne Jønnes
Stortingsrepresentant Høyre, Oppland valgkrets