Vil opprette droneoperatørlinje i Innlandet 

En betydelig andel av de jobbene vi skal leve av i fremtiden er ikke funnet opp enda. Utdanningssystemet må derfor være rigget for å tilpasse seg fremtiden og tilby nye utdanningsretninger og linjer når nye behov oppstår.

Joakim Ekseth vil ha dronelinje i Innlandet
Joakim Ekseth er leder i hovedutvalg for utdanning i Innlandet fylke.
(Foto: Jan Tore Øverstad / Locomotiv AS, Diana Măceşanu / Unsplash.com)

Droner er ubemannede farkoster som kan operere til lands, til vanns eller i luften, og kan utrustes med sensorer og/eller nyttelast. 

I de senere årene har droner fått stadig større utbredelse og benyttes nå til en lang rekke formål, både sivilt og militært. 

Dronebransjen er i rivende utvikling og behovet for droneoperatører er stort. 

Vi ser nå at droner brukes på stadig nye områder. De brukes til å levere pizza hjem til folk, eller til å frakte blodprøver fra legekontoret til laboratoriet for analyse. Droner brukes til inspeksjon av tak, bruer og strømledninger, innenfor produksjon av film og tv-programmer, til å oppdage rådyr i åkeren slik at de ikke blir tatt av skurtreskeren og til å finne fiskestimer i havet eller til å sprøyte fruktreer og hente frukt.  

Forsvaret har også tatt i bruk drone i aktiv tjeneste. Droner kan brukes til å se hva som skjuler seg «bak neste sving», men kan også brukes til målrettede angrep langt inne på fiendtlig område for å nevne noe.

I juni i år vedtok et enstemmig Storting Forsvarets Langtidsplan. En av de nye satsingene som Stortinget vedtok var vedtak 744 som lyder: 

Stortinget ber regjeringen utarbeide og iverksette en overordnet dronestrategi for forsvarssektoren, med konkrete forslag til hvordan forsvarssektoren og de ulike forsvarsgrenene kan ta i bruk droneteknologi i takt med den teknologiske utviklingen på feltet. Strategien skal også omhandle hvordan både sivilsamfunnet og Forsvarets avdelinger bedre kan beskyttes mot den samme teknologien.

I takt med nye og større oppgaver, for ett stadig større antall er det behov for å systematisk utdanne droneoperatører. En droneoperatør er den som flyr og vedlikeholder en ubemannede farkoster med sensorer og nyttelast. Droneoperatøren skal planlegge, loggføre, lese dokumentasjon og tolke datamateriale og må holde seg oppdatert på lover og regler knyttet til droneflygning og gjennomføre operasjoner på en sikker måte.

Høsten 2022 startet to videregående skoler i Norge opp tilbudet VG2 Dronefag, som skal lede frem til fagbrev som droneoperatør innenfor offentlig videregående skolen, dette var Bjørnholt VGS i Oslo og Andøy VGS i Nordland. I 2024 er det ytterligere fire skoler som tilbyr denne, slik at det nå totalt er seks videregående skoler i Norge som tilbyr utdanningen. 

Her i Innlandet har Forsvaret allerede ett betydelig dronemiljø og de ønsker seg et utdanningsløp som kan utdanne flere av deres fremtidige droneoperatører. 

Høyre vil derfor i takt med arbeidslivets- og Forsvarets behov opprette VG2 Dronefag som linjetilbud på Elverum videregående skole med håp om skolestart høsten 2025. 

Etter Vg2 Dronefag fortsetter opplæringen i Vg3 Droneoperatør. Denne opplæringen går over 2 år i bedrift og avsluttes med fagprøve og Luftfartsverkets sertifisering som droneoperatør.