Vil Vedum bytte norsk landbrukspolitikk med frihandel?

Jeg er glad i Storbritannia. Vi er stolte sjøfartsnasjoner som har en lang historie for allianse og samarbeid. Nordmenn liker engelsk fotball og pub, engelskmennene nyter norsk torsk i sin Fish & Chips. Både innen handel, reiseliv og utdanning er det stor utveksling mellom våre to land. Nordmenn vil merke brexit på mange måter.

Kronikk av stortingskandidat for Høyre i Oppland valgkrets Kari-Anne Jønnes.

Det er viktig for britene at brexit-avtalen blir god. Det er bra for både EU og britene at skilsmissen deres får gode rammer for handel og samarbeid. Brexitavtalen løser enkelte spørsmål og sikrer et rammeverk for framtidige forhandlinger. Men mange spørsmål står fortsatt ubesvart og det er usikkert hvordan avtalen vil fungere i praksis.

Med dette som bakteppe opplever vi her hjemme at EØS-motstanderne mener vi bør se oss om etter alternativer til EØS avtalen. De peker på brexitavtalen som et bilde på hvordan en slik skilsmisse kan finne sted. Dette til tross for at brexitavtalen virkelig ikke har gitt oss noen åpenbaring. Enhver mulighet til å angripe vårt eksisterende forhold til EU gripes begjærlig. Senterpartiet leder an, tett fulgt av Nei til EU.

EØS er bedre enn brexitavtalen – for Norge
At Senterpartiet skal ønske seg en brexitavtale i Norge, oppleves underlig. Britene brukte årevis med forhandlinger, regjeringskriser og sosial splittelse på å nå frem til en midlertidig løsning som ikke har avklarte resultater. Det er ventet både stort fall i BNP og en stor økning i byråkratiet for å møte nye krav til sertifisering. Britiske handelsorganisasjoner har beregnet at 270 millioner nye tolldeklarasjoner og opprinnelsesdokumenter årlig må fylles ut pga. nye regler.

Vil Vedum bytte norsk landbrukspolitikk med frihandel?
Nordmenn vil merke brexit på mange måter. Det blir dyrere å studere i Storbritannia og vanskeligere å oppholde seg der over lengre tid og mobildata vil koste mer. Dette er en avtale som påfører mange av oss ulemper. Likevel – det mest oppsiktsvekkende er at Senterpartiet ønsker en tilsvarende «bilateral» avtale. Vi ser nå at konsekvensen er stor for to næringer de ellers har et stort hjerte for: landbruk og fiskeri.

Britenes avtale med EU innebærer tollfritak for varehandel, inkludert landbruk. Vi skjermer i dag store deler av landbruket med tollsatser og importvern gjennom landbruksunntaket i EØS avtalen. Dette er noe Senterpartiet ellers støtter helhjertet opp om. Skal Vedum nå forklare norske bønder at han vil bytte ut norsk landbrukspolitikk med frihandel slik konsekvensen vil være med en britisk avtale for Norges vedkommende?

Fisken vi eksporterer er avhengig av rask levering. Dette får vi gjennom EØS og veterinæravtalen. Med en brexitavtale må all handel inspiseres og sertifiseres. Vi risikerer at laksen står og tiner på Svinesund på vei til forbrukerne hvis EUs veterinæravtale bortfaller i Norge. Køene med lastebiler ved Port of Dover kan gi et bilde. Vil Senterpartiet forklare våre ansatte i fiskerinæringen hvorfor vi skal ønske oss en slik usikkerhet?

Vi som støtter EØS-avtalen gjør det av flere grunner. Først og fremst fordi vi ønsker best mulige vilkår for norske bedrifter til det viktigste eksportportmarkedet vi har. Norske bedrifter i bygd og by får tilgang til et marked med 450 millioner mennesker. Det er en svært viktig forutsetning for å opprettholde arbeidsplasser og utvikling i distriktene.

I tillegg mener vi Norge er tjent med et tett forhold til EU, som utgjør vårt kulturelle, politiske og økonomiske nærområde. Vi er vant til at EØS-motstanderne underspiller dette, men det er oppsiktsvekkende dersom de tar brexit-prosessen og britenes avtale til inntekt for sitt syn.