Høires hus solgt

Denne uka ble Høires hus solgt til en lokal kjøper.
En æra er over, det er vemodig og rart, men likevel nødvendig.

Prinsegata 6 er en adresse som for mange i Larvik Høyre er ensbetydende med stor aktivitet og stolthet.
Familien Høeg har vært husets fantastiske voktere, med utrolig mange timer dugnad på alt fra snørydding til maling.

Nye tider
Det er ingen tvil om at huset har hatt stor verdi for Larvik Høyre. Likevel er det sånn at partiet først og fremst må bruke tiden på politikk. Med økende krav og et økende behov for vedlikehold, var det klart at det var en umulig oppgave for en frivillig forening.
Behovet for eget hus har med tiden vist seg å være begrenset, både med tanke på flere digitale møter og at politiske møter foregår på rådhuset.

Grundig prosess
Etter en grundig prosess i partiet, med to ekstraordinære årsmøter og med overveldende flertall ble det vedtatt å selge huset på det åpne marked.
Etter kort tid kom det inn bud på prisantydningen på 3,4 mill. Pengene skal avsettes på fond. Deler av avkastningen kan benyttes til leie av lokaler ved medlemsmøter eller andre aktiviteter.