Innstilling til nytt styre i Larvik Høyre

Anders Drangeid (26) innstilles enstemmig av valgkomiteen som ny leder i Larvik Høyre.
Larvik Høyres årsmøte avholdes tirsdag 23. november kl 18 på Hotel Wassilioff.

Valgkomiteen har også i år lagt vekt på å få til en god kjønnsbalanse i styret. Slik innstillingen foreligger fra komiteen er det ca 43 % kvinner og 57 % menn.
Sittende styreleder ønsker fritak fra sitt verv som leder, og trer derfor tilbake som ordinært styremedlem. På bakgrunn av dette har komiteen funnet en ny leder som innstilles for et år, som er den resterende valgperioden til sittende leder.
Det innstilles på et år etter råd fra fylkessekretær i Høyre, dette har med valgperiodene å gjøre, overlapp leder-1.nestleder.

På bakgrunn av dette avlegger valgkomiteen følgende enstemmige innstilling til årsmøte i Larvik Høyre:

Leder Anders Drangeid- for 1 år (ny)
1.nestleder/politisk Lars Johan Røsholt-for 2 år (gjenvalg)
Styremedlem Kjetil Vold- for 2 år (ny)
Styremedlem Tone Haugli Sørensen- for 2 år (ny)
Vara Øivind Heyn- for 1 år (gjenvalg)
Vara Emil Trondsen -for 1 år (ny)

Dette gir følgende sammensetning på det nye styret i foreningen:

Leder Anders Drangeid
1.Nestleder/politisk Lars Johan Røsholt
2.nestleder/organisatorisk Maria Vandbakk-Ruther
Styremedlem Kjetil Vold
Styremedlem Mari Pran
Styremedlem Morten Riis-Gjertsen 
Styremedlem Tone Haugli Sørensen
Ordfører Erik Bringedal
Gruppeleder Birgitte Gulla Løken
Unge Høyres leder
Senior Høyres leder
Vara Øivind Heyn
Vara Emil Trondsen

Valgkomiteen mener at det nye styret i foreningen har en god miks av personer med forskjellig kunnskap og erfaringer og sammen som et kollegium kan ivareta foreningen i året som kommer.

Valgkomiteen har bestått av :

Thomas Løvald, leder
Rita Kilvær
Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle
Hermann Sannerholt