Nominasjonskomite for Lier Høyres kommunestyrevalgliste 2023-2027

Høyre har i styremøte 24/1-2022 nedsatt nominasjonskomité for kommunestyrevalget 2023. Leder av nominasjonskomiteen og kontaktperson for henvendelser er Adnan Afzal, 45851585, adnan@afzal.no

Nominasjonskomiteen for Høyres valgliste til kommunevalget 2023 består av følgende medlemmer:

Navn leder, Adnan Afzal

Gunn Cecilie Ringdal

Karl Bellen

Gry Anette Lund

Torunn Sand

Senior Høyre, Tore O. Flaten

Unge Høyre, Risham Kaur Kamboj

Nominasjonskomiteen har mandat til selv å supplere medlemmer til komiteen.

Lier Høyre mener nominasjonskomiteen har god kjønnsfordeling og nødvendig bredde til å gjøre et godt arbeid med å lage en spennende kandidatliste til kommunevalget 2023.

Gunn Cecilie Ringdal som er ordfører i Lier kommune i dag ønsker å bidra i nominasjonskomiteen for å bygge et fortsatt sterkt Høyre-lag til valget i 2023. Hun har besluttet å ikke ta gjenvalg og det er derfor naturlig for henne å ha en rolle i komiteen.

  • Det er veldig spennende å være lokalpolitiker i en kommune som Lier, og det har vært et privilegium å få være ordfører i denne flotte kommunen i så lang tid, sier Ringdal.