Årsmøte

mandag 28. november 2022

18:30 – 20:30

Vi inviterer til årsmøte mandag 28. november kl 18.30. I år får vi besøk av Erlend Svardal Bøe som vi presentere Høyres viktige arbeid for et mer aldersvennlig samfunn

Årsmøte 28 november

Detaljer

Stedet
Lillestrøm Kultursenter Kirkegata 11, Lillestrøm
Arrangement dato
man 28. november 2022 fra 18:30 – 20:30

Besøk av Erlend Svardal Bøe

Vi har invitert stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe til å presentere Høyres plan for hvordan vi skal skape et mer aldersvennlig samfunn. Høyre vil sikre alle en god og verdig eldreomsorg, tilpasset egne behov. Alle skal få være sjef i eget liv – også i alderdommen. Vi lever lengre og vi blir flere eldre i Norge. De neste 40 årene vil antallet mennesker over 70 år dobles. Det forteller først og fremst at vi har god helse, men også at dette er en utvikling som vil påvirke hele samfunnet. Det krever nye løsninger og endringer på en rekke områder.

Sakliste årsmøtet

 1. Konstituering
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av sakliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av protokollfører
  • Valg av 1 person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  • Valg av tellekorps
 2. Styrets beretning for 2022,  rapport fra Lillestrøm Senior Høyre og kommunestyregruppen.
 3. Siste avlagte årsregnskap til orientering
 4. Arbeidsmål for 2023
 5. Innkomne saker
 6. Regnskapsrapport for perioden 1.1.2022 – 31.10.2022 og budsjett for 2023, til orientering
 7. Valg

Vi minner om at medlemskontingenten må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet. Forslag og saker som ønskes behandlet, må være mottatt av styret senest 14. november 2022.

Vel møtt

Styret