Høyre får ordfører i Lillestrøm

I sammen med Frp, Venstre og KrF med støtte fra Folkets Røst har Høyre sikret et solid styringsflertall de neste 4 årene. Høyre får ordfører og Frp får varaordfører.

Etter et meget godt valg får Høyre totalt 16 representanter i kommunestyret, Høyre har også leder i to hovedutvalg og nestleder i to. Høyre har også leder i eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Den totale oversikten finner du under.

Ønsker du å lese den politiske samarbeidsplattformen? Last den ned under

Ordfører
Kjartan Berland

Formannskapet

Kjartan Berland

Thomas Langholen

Gruppeleder

Hanne Beate Nerdrum

Nestleder

Kultur

Sofia Zalmai

Nestleder i hovedutvalget

Guro Myklestul

HMS

Juliane Skare

Nestleder i hovedutvalget

Morten Thorvaldsen

Victoria Louise Torhus

Oppvekst

Odne Borgen Dalby Holm

Leder i hovedutvalget

Magnus Hasmo

Helse

Leder i hovedutvalget Glenn Due-Sørensen

Leder i hovedutvalget

Anita Borgvang

Tobias Aleksander Sveum Isaksen

Kontrollutvalget

Bjørn Arne Tronier

Nestleder

Eldrerådet

Bente Moen Torgersen

Leder av rådet

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Anne Opheim

Leder av rådet