Sprawy bliskie naszym sercom

Lørenskog dla wszystkich

Lørenskog Høyre chce wzmocnić działania na rzecz bezpiecznego
środowiska dla wszystkich młodych ludzi w Lørenskog poprzez aktywną
obecność i lepszą ofertę zajęć dla młodzieży, w których może uczestniczyć
każdy. Dlatego chcemy, między innymi, wprowadzić program, który
zagwarantuje, że wszystkie dzieci i młodzież w Lørenskog będą mogły
uczestniczyć w co najmniej jednych zajęciach pozaszkolnych w tygodniu,
niezależnie od dochodów rodziców.

Uzyskaj kontrolę nad rozbudową

Od kilku lat w gminie Lørenskog panuje zdecydowanie za duża aktywność w
budownictwie mieszkaniowym. Dotknęło to mieszkańców, już
mieszkających w gminie, i doprowadziło do znacznego ograniczenia
naszego finansowego pola działania. Lørenskog Høyre zawsze twierdziło,
że przed zatwierdzeniem projektów rozwojowych musi istnieć zarówno
infrastruktura techniczna, jak i społeczna, i domagaliśmy się dobrych i
bezpiecznych warunków życia. Nie powinno się budować wysoko i gęsto,
zabudowa powinna być zróżnicowana, z tzw. zielonymi płucami.

Stwórz finansową przestrzeń do działania

Wzrost liczby ludności w Lørenskog doprowadził do dużego wzrostu
zadłużenia z powodu dużych inwestycji w infrastrukturę z drogimi szkołami i
przedszkolami. W celu zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych usług
konieczne jest spowolnienie wzrostu liczby ludności, wykorzystanie
możliwości współpracy z sektorem prywatnym, a także rozsądek w
inwestycjach, które są niezbędne.

W Lørenskog dostrzeżemy i pomożemy wszystkim dzieciom

Szkoły w Lørenskog mają na celu pomoc wszystkim uczniom, aby mogli
spełniać swoje marzenia i ambicje. Dobre i bezpieczne środowisko nauki
jest warunkiem dążenia i osiągania celów. W Lørenskog wszystkie dzieci,
niezależnie od pochodzenia, będą miały prawo do bezpiecznego i dobrego
rozwoju oraz uczestnictwa w życiu szkolnym. Nie będzie się tolerować
zastraszania. Ułatwimy zatrudnianie większej liczby osób o wysokich
kompetencjach zawodowych, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych
poprzez ustawiczne kształcenie i studia podyplomowe.

Jakość i wolność wyboru w opiece

Odsetek osób starszych w gminie wzrasta, więcej osób ma złożone
potrzeby w zakresie opieki, a wiele z nich jest samotnych. Lørenskog Høyre
chce, aby wszyscy starsi ludzie mieli możliwość aktywnego i towarzyskiego
życia, dobrą opiekę, smaczne posiłki i bardziej spójne usługi. Usługi muszą

Lørenskog Høyres partiprogram 2023 – 2027

3 av 3

charakteryzować się jakością i kompetencją. Indywidualna potrzeba opieki
musi być w centrum uwagi.

Høyre jest gwarantem przeciw wprowadzeniu podatku od nieruchomości

Gospodarka miejska jest pod presją. Jeśli dalej będziemy podążać w
obecnym kierunku, droga do wprowadzenia podatku od nieruchomości jest
krótka. Lørenskog Høyre jest gwarantem, że podatek od nieruchomości nie
jest nakładany na domy i mieszkania. Chcemy, abyś mógł zatrzymać więcej
własnych pieniędzy i byś zarządzał swoim własnym życiem.

Zachować lasy i obszary rolne w Lørenskog

Bliskość lasów i aktywne rolnictwo to jedne z największych walorów naszej
gminy. Lørenskog Høyre chce, aby tereny zielone zostały zachowane i
dostępne dla rekreacji i aktywności na świeżym powietrzu.