Ørsta Høgre ønskjer at kommunen skal verte meir serviceorientert og effektiv. Vi ønskjer raske svar og ei positiv grunnhaldning til dei som tek kontakt. Vi vil gjere det lettare å ta kontakt, få informasjon og sørge for at fristar for sakshandsaminga vert følgt.Dette vil vi gjøre