Ørsta Høgre vil ha eit meir fleksibelt barnehageopptak slik at alle kan få ein barnehage plass nær der dei bor, når dei treng det. Vi vil utvide opningstidene i dei kommunale barnehagane slik at dei er tilpassa barnefamiliane sine behov.Dette vil vi gjøre