Ørsta Høgre vil ha ein skule som legg vekt på fagleg utvikling og sosial meistring. Skulen skal sjå kvar elev, og gi dei like mogelegheiter til å utvikle evnene og realisere draumane sine. Vi vil prioritere tidleg innsats, fleire dyktige lærarar og gode skulebygg.