Ørsta Høgre ønskjer eit inkluderande og breitt kultur- og idrettsliv. Frivillige organisasjonar er bærebjelken i lokalsamfunna våre. I ei tid då mange slit med å få endane til å møtest, så vil vi at alle barn og unge i Ørsta skal kunne delta på minst ein fritidsaktivitet kvar veke.Dette vil vi gjøre