Ørsta Høgre vil at alle eldre kan ha eit aktivt og sosialt liv og legge til rette for fleire gode aldersvennlege møteplassar. Det skal leggast til rette fleire sentrumsnære bustader, med livsløp standar. Pleietrengande eldre skal møte ei kompetent helseteneste som gir dei valfridom og medbestemmelse.  Vi vil at eldre skal få være sjef i eige liv og sjølv få velje mellom kommunale eller private tenester.Dette vil vi gjøre