Ørsta Høgre vil gjere kommunen til ei Miljøfyrtårn-kommune. Det vil auke miljøkompetansen, redusere miljøbelastningane av kommunale aktivitetar og bidra til at Ørsta kommune tar eit større ansvar i utviklinga av eit meir miljøvennleg samfunn.Dette vil vi gjøre