Ørsta Høgre skal jobbe for å utvikle Ørsta vidare i trå med vedtekne arealplanar. Vi er positive til dei ambisiøse byggeplanane i Ørsta-sentrum, og meiner dette vil ha stor betydning for å styrke Ørsta som ein attraktiv og sentral møtestad for folk, næringsliv, handel og kultur.Dette vil vi gjøre