Ørsta Høgre vil at alle skal få hjelp når dei treng det. Ungdommane våre skal ikkje møte ei stengd dør når dei tek kontakt med helsestasjonen. Helsestasjonen for ungdom må gjerast meir tilgjengeleg både når det gjeld opningstider og på digitale flater. Høgre meiner også at dei som slit med psykisk helse og rus må få tilbake tilbodet om fritt brukarval, slik at dei kan få raskare hjelp og ei behandling som passar dei.Dette vil vi gjøre